Lukk søk

Produsentansvar og nordisk samarbeid om tekstiler

EU har varslet en omfattende handlingsplan for tekstil som med mål å øke sortering, ombruk og resirkulering av tekstiler gjennom "innovative teknologier, industrielle applikasjoner og regulatoriske tiltak, som utvidet produsentansvar". Hvordan kan vi samarbeide i Norden for å skape en mer bærekraftig tekstil- og klesindustri?

Beskrivelse
Program

EU har i den første sirkulærøkonomipakken (2018) besluttet at alle EU-land skal etablere systemer for separat innsamling av tekstiler innen 1. januar 2025. Og innen 31. desember 2024 skal EU også vurdere å sette mål for "forberedelse for ombruk" og resirkulering av tekstiler. Medlemsstatene oppfordres til å sette opp systemer som fremmer reparasjons- og ombruksaktiviteter for tekstiler og EU ønsker også at landene fastsetter egne mål for ombruk og gjenvinning for tekstilavfall.

I den nylig fremlagte "Grønn giv" og sirkulærøkonomi 2.0, varsler kommisjonen en egen "omfattende handlingsplan/strategi" for tekstil. Strategien har som mål å:

- Øke markedet for bærekraftige og sirkulære tekstiler
- Utvikling av et marked for ombruk av tekstiler
- Adressers utfordringen med "fast fashion"* og stimulere nye forretningsmodeller

Strategien vil ha som mål å øke sortering, ombruk og resirkulering av tekstiler gjennom "innovative teknologier, industrielle applikasjoner og regulatoriske tiltak, som utvidet produsentansvar".

Dette er bakteppet for diskusjonen på dette webinaret, hvor vi setter fokus på nordisk samarbeid.

Vi diskuterer

  • Hvordan blir det svenske produsentansvaret som skal innføres fra 2021? (Birgitta Losman, “särskild utredare” ansvar for utarbeidelse av det svenske producentansvaret for tekstilavfall)
  • Hva skjer i Norden og i EU?
  • Nordisk samarbeid; SATIN-prosjektet: A Nordic sustainable circular textile system – new collection solutions for increased waste collection
  • Hva er status politisk i Norge - hva jobber Miljødirektoratet med?

* Siden en stor del av tekstilene som forbrukes i EU (og Norden) produseres utenfor EU kommer miljøbelastningen knyttet til ressursutvinning og produksjon også andre steder; 85% av det primære råvarebruk, 92% av vannforbruket, 93% av arealbruken og 76% av klimagassutslippene knyttet til klær som forbrukes i EU, kommer fra andre land (EEA, 2019).

Onsdag 2. desember

09.00–10.30

Program kommer