Digital tranformasjon

Materialplattformer, skyløsninger, kunstig intelligens; avfallshåndteringen er i ferd med å endres. Nye aktører kommer inn ,- og nye såvel som etablerte aktører endrer sine forretningsmodeller hvor miljøeffektivitet og ressursutnyttelse trumfer volum.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Bli medlem av Avfallsforsk og få alle webinarene gratis

.

08.30–08.35

Velkommen og intro

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Anstein Skinnarland Chief Technology Officer, Madaster Norway

Madaster er et godt eksempel på nye materialplattformer som kommer inn i ulike næringer og kan forenkle planlegging av ombruk og redusere avfall. I Madaster-plattformen blir materialer, produkter og elementer som benyttes i byggene registrert, analysert og dokumentert. Plattformen genererer også et materialpass for et bygg eller en portefølje av bygg. Data kan også deles med andre. Det åpnes også for digitale markedsplasser. Hvordan fungerer dette i praksis?

08.50–09.05

Foredragsholder: Mikael Langdahl Global Senior Advisor, REEN AS

Software as a service innebærer at leverandøren hjelper kunden til å redusere sine kostnader og øke sine verdier. Resultatet er bedre lønnsomhet og høyere bærekraftsscore - og mindre avfall.

09.05–09.20

Foredragsholder: Ulrikke Lien CEO og med-gründer, Sensorita

Sensorita har tatt steget fra tech-gründer til sentral medspiller og samarbeidspartner for flere aktører i avfallsbransjen. Hva har vært oppskriften, og hvordan skal maskinlæring bli neste trinn i utviklingen.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Håkon Bratland, Fagrådgiver, Avfall Norge | Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Anstein Skinnarland

Chief Technology Officer, Madaster Norway

Anstein Skinnarland er teknisk leder i Madaster Norge - en jobb som var en naturlig forlengelse av en karriere som rådgivende ingeniør med spesiell interesse og engasjement for digitalisering for et bærekraftig bygd miljø. Gjennom tidligere jobber som daglig leder i buildingSMART Norge og Digital Tranformation Director i COWI har Anstein fått god oversikt over behovet for data om det vi bygger, og hvordan digitale løsninger, standardisering og samarbeid i næringen kan bidra til mindre miljøfotavtrykk fra det vi bygger.

Mikael Langdahl

Global Senior Advisor, REEN AS

Ulrikke Lien

CEO og med-gründer, Sensorita

Utdannet innen Industriell økonomi og teknologi fra NMBU og startet opp Sensorita sammen med medstudent Emil Skar i 2020.