Digitale verktøy i arbeidshverdagen

Hvordan bruke digitale verktøy for å skape innovative, kundevennlige og effektive løsninger i daglig drift, og hvordan tar vi steget fra digitisering til digital innovasjon.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Bli medlem av Avfallsforsk og få alle webinarene gratis

.

08.30–08.35

Velkommen og intro til dagens webinar

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Marcus Samuelsen IT-sjef, IRIS-SALTEN

Marcus Samuelsen vil orientere om hvordan Iris-Salten har innarbeidet digitalisering i det overordnede arbeidet med bærekraft, forankret i lokalt samarbeid i KRAFT - Senter for bærekraftig samfunns­utvikling i nord. Målet med digitaliseringsarbeidet har vært å erstatte silobasert tankegang med helhetlig tilnærming og forståelse. Han vil også si litt om hvordan IRIS har arbeidet med digitaliseringen på kort og lang sikt. Eksempler fra digitalisering av deres papir- og papp-linje, restavfallslinje og komposteringprosess.

Iris-Saltens teknologileverandør Nordkontakt, en ingeniørbedrift som spesialiserer seg på informasjonsteknologi og automasjon, blir også med på webinaret og kan svare på spørsmål.

08.50–09.05

Foredragsholder: Thomas Gundersen, CEO, Fieldata | Rolf Ovesen Daglig leder, Namdal Ressurs

Pandemien har satt fart på digitaliseringen også i avfallsbransjen. Ved å ta i bruk integrasjonsplattformen Boomi har Fieldata i løpet av de siste par årene utviklet MinSide-løsninger for flere renovasjonsselskap slik at flere av selskapenes tjenester blir tilgjengelig 24/7.

En integrasjonsplattform utvider mulighetsrommet for nytenkning og gjør innovasjon mulig raskere og rimeligere enn tidligere. I dette innlegget vil Thomas Gundersen fra Fieldata kort fortelle om noen av prosjektene som har blitt gjennomført.

Høsten 2021 ble Fieldata kjøpt av Namdal Ressurs AS. Bakgrunnen for dette var blant annet løsninger som Fieldata har utviklet for å gjøre det mulig å administrere og bruke data fra tilgjengelige sensosystemer for å kunne forenkle administrasjon av sensorsystemene, utvikle tjenester for preventivt vedlikehold på intelligente containere og ikke minst kunne utvikle bedre logistikkløsninger. Rolf Ovesen fra Namdal Ressurs vil kort fortelle om oppkjøpet og mulighetene dette gir fremover.

09.05–09.15

Foredragsholder: Nora Sørsdahl REEN, CEO

REEN er en teknologileverandør som effektiviserer innsamling og transport av avfall. Med sensorer i verdensklasse, kombinert med intelligente skybaserte verktøy, bruker REEN data for å gjøre avfallsbeholderne smarte. Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Ethvert samfunns helse og levetid avhenger av korrekt innsamling, sortering og håndtering av avfall, og innføre tiltak for å bekjempe klimaendringene og redusere avfallsindustriens karbonavtrykk gjennom optimaliserte forsyningskjeder og flåtelogistikk.

09.15–09.25

Foredragsholder: Bjørn Inge Molvær Salgssjef, Reknes AS

I innlegget presenteres en løsning for digital deklarering som utføres av sjåfører som henter avfall. Løsningen er integrert mot Avfallsdeklarering.no og ivaretar regelverket knyttet til deklareringsplikt, inkludert merking av avfall og ADR.

09.25–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Marcus Samuelsen

IT-sjef, IRIS-SALTEN

Marcus Samuelsen er IT-sjef i det interkommunale selskapet IRIS Salten hvor han brenner for digitalisering av avfallsbransjen og datadrevet sirkulærøkonomi. Samuelsen har tidligere lang erfaring fra Forsvaret innen nasjonal og internasjonal konseptutvikling, innovasjon og eksperimentering. Han er utdannet ved Forsvarets ingeniørhøgskole innen informatikk og radioteknologi, og har en MBA i økonomi og ledelse fra Nord Universitet.

Thomas Gundersen

CEO, Fieldata

Rolf Ovesen

Daglig leder, Namdal Ressurs

Nora Sørsdahl

REEN, CEO

Nora Sørsdahl har erfaring som både forsker hos Wyss Institute og som analytiker og head of logistics hos Norsk Gjenvinning. Nå er hun CEO hos REEN, som utvikler smarte sensorløsninger for avfallsbransjen.

Bjørn Inge Molvær

Salgssjef, Reknes AS