Hvordan kan kunstig intelligens hjelpe oss å løse avfallsproblemer?

Hvordan kan bruken av kunstig intelligens fornye og forbedre avfallshåndteringen i Norge? Hvordan kan man samle inn data på tvers av avdelinger og bruke disse dataene til bedre innsikt, mer effektiv drift og og bedre løsninger for kundene? Hva kan vi lære av andre bransjer? Webinaret er i samarbeid med Cluster for applied AI, som er en del av Smart Innovation Norway.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 1. september

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Awadelrahman Mohamedelsadig Ali Ahmed Data scientist, Amesto Nextbridge

We'll chat about:

  • What AI and Machine Learning (ML) are really good at.
  • Some big challenges in the waste management world.
  • Connecting the dots: how AI and ML can tackle these waste issues.

What you'll get out of it:

  • A no-nonsense look at AI and ML's strengths and how they relate to managing waste.
  • Ideas on using tech to make waste handling smarter and more efficient.
  • A peek into the cool stuff AI and ML might do for waste management in the future.

08.50–09.05

Foredragsholder: Frode Standal Teknologisjef, Kantega

Kantega har bred erfaring med å hjelpe bedrifter til å utnytte tilgjengelig data. Frode kommer med gode eksempler fra virksomheter som har kommet langt.

09.05–09.20

Foredragsholder: Ørjan Stenseng, salgssjef, Precise Prediction | Rikard Bohm , Precise Prediction

Før et gjenvinningsselskap kan ta i bruk kunstig intelligens for å løse avfallsproblemer må man ha tilgang til data fra en rekke ulike systemer og datakilder. Vi forteller om hvordan en kjent aktør i bransjen har tatt i bruk en datadelingsplattform for å automatisere, effektivisere og ta bedre beslutninger. Plattformen har adaptere til alle applikasjoner og opphever behovet for tunge integrasjonsprosesser.

09.20–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Håkon Bratland, Fagrådgiver, Avfall Norge | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Awadelrahman Mohamedelsadig Ali Ahmed

Data scientist, Amesto Nextbridge

I’m a data scientist at Amesto Nextbridge's AI department. Dived into deep learning during my PhD at UiO, and I’ve been part of some cool smart city research projects. Got my MSc in Renewable Energy from Oldenburg, plus a few certifications from Azure and AWS. Keen to explore how AI can reshape waste management with folks like Avfallsforsk!

Frode Standal

Teknologisjef, Kantega

Opptatt av å skape forretningsverdi med bruk av teknologi og datadrevne løsninger.

Ørjan Stenseng

salgssjef, Precise Prediction

Lang erfaring med data fra store selskap som Microsoft, Oracle og Dell. Nå salgssjef med glødende interesse for data i alle former og farger.

Rikard Bohm

Lang erfaring med maskinlæring, datadeling og master data management.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.