Digitaliseringsseminaret 2022

Vi inviterer til årets digitaliseringsseminar, også denne gangen heldigitalt. Programmet vil først ta for seg digitalisering i et helhetlig perspektiv før deler resten av seminaret i tre bolker: Bruk av data, Behov i bransjen og Erfaringer. Det blir et variert program med keynote-speakers, samtaler, paneldiskusjon og casepresentasjoner.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Interaktiv digital plattform

Arrangementet legger opp til dialog og deltagelse fra både innledere og publikum Det blir muligheter for å stille spørsmål, diskutere med andre deltagere og bygge nettverk i videomøte under pausene. Kom å møte andre interessant personer fra bransjen!

Grupperabatt

Vi tilbyr grupperabatt for våre digitale fagseminarer. Ved kjøp av mer enn fem billetter vil alle billetter, utover de fem, være gratis. Dette forutsetter at bestillingen skjer samlet og rabatten trekkes fra ved bestilling. Rabatten gjelder kun for medlemmer.