Driftsforum Biogass 2018

Velkommen til Driftsforum for biogass som arrangeres av Norsk Vann og Avfall Norge.
Lokalt vertskap er Bergen kommune med befaring til deres nye biogassanlegg i Rådalen.

Arrangementet er utsatt til april 2018, samme sted og opplegg. Tentativ dato: 10. - 11. april 2018.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Målgruppen for driftsforum biogass er spesielt de som arbeider med biogass i praksis. Hensikten er å komme sammen for å dele driftserfaringer og lære av hverandre.
Dette er ikke et mesterskap i å vise fram hvem som er flinkest, men en ærlig og åpen samling der vi ved å utveksle erfaringer bidrar til å gjøre hverandre gode!

Programmet er under utarbeidelse. Vi legger opp til et workshop-format med mindre grupper hvor det skal være lett å ta opp og diskutere erfaringer. Kom gjerne med ønsker til tema rundt drift som dere ønsker skal tas opp. Send på forhånd, eller ta med på seminaret. Kontakt Arne Haarr i Norsk Vann og Jens Måge i Avfall Norge.

Eksempler aktuelle temaer (ikke uttømmende):

  • Vedlikehold og reservedeler, hvordan holde kostnadene nede?
  • Innblanding av ulike substrat til biogassanlegg – type substrat, egenskaper, forbehandling, blandeforhold, innblanding osv
  • Oppstart av råtnetanker – utfordringer
  • Bruk av polymer til for-avvanning og etter-avvanning, egenskaper og utfordringer
  • Struvitt – utfelling, kontroll, fjerning
  • Håndtering sand og grus
  • Gasskontroll, drift oppgraderingsanlegg, komprimering, trykksetting / flytendegjøring
  • Forebygge lukt
  • Håndtering biogjødsel
  • Energistyring, energioptimalisering

Både medlemmer i Norsk Vann og Avfall Norge deltar med medlemspris.
Hotell bestilles og betales av den enkelte deltaker. Se info om bestilling hotell til venstre og se mer info om hotellet Scandic byparken her.

Påmelding snarest og senest fredag 13. oktober. Vi må ha minst 25 deltakere for å kunne gjennomføre arrangementet.

Bergen-biogassanlegg-800x450.jpg#asset:2

T.v. Bergen kommunes biogassanlegg i Rådalen. T.h. BIRs energianlegg.

Torsdag 16. november

12.00–13.00

Lunsj

13.00–15.00

Foredragsholder: Arne Haarr Rådgiver, Norsk Vann

Vi har en kort innledning og deler så inn i flere mindre grupper for åpen diskusjon og felles læring. Oppsummeres i plenum.
Prosessledes av Arne og Jens, flere innledere kommer.

15.15–18.00

Foredragsholder: Kristine Akervold Prosjektleder, Bergen kommune

Befaringen ledes av Kristine Akervold samt driftspersonell på anlegget.
Info om Bergen kommunes biogassanlegg her.

19.00–21.30

Info om restauranten her.

Fredag 17. november

09.00–12.00

Foredragsholder: Arne Haarr Rådgiver, Norsk Vann

Vi har en kort innledning og deler så inn i flere mindre grupper for åpen diskusjon og felles læring. Oppsummeres i plenum.
Prosessledes av Arne og Jens, flere innledere kommer.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Byvandring for å se Bergens bossnett (nedgravd avfallssug) og tur med Bergens hybrid bybusser for el og biogass.

Arne Haarr

Rådgiver, Norsk Vann

Arne Haarr er rådgiver i Norsk Vann med særlig ansvar for større avløpsanlegg, sirkulær økonomi, slam, miljøgifter og bærekraft, samt rammebetingelser. Han er også Sekretær for avløpskomiteen hos Norsk Vann, og leder for WG Wastewater Resources i EurEau.

Kristine Akervold

Prosjektleder, Bergen kommune