Lukk søk

Driftsforum Biogass 2020

Drift av biogassanlegg på agendaen!
Ikke gå glipp av Driftsforum biogass som i år vil foregå i Lillehammer på Clarion Collection Hotel Hammer.
Det blir befaring til Mjøsanlegget Biogass AS, et av Norges nyeste biogassanlegg med avansert forbehandling og nylig installasjon av nytt avvanningsanlegg.

Beskrivelse
Program

Målgruppe: Alle som arbeider med biogass i praksis. Hensikten er å komme sammen for å dele driftserfaringer og lære av hverandre.

Dette er ikke et mesterskap i å vise fram hvem som er flinkest, men en ærlig og åpen samling der vi ved å utveksle erfaringer bidrar til å gjøre hverandre gode!

Program: Vi legger som i Bergen 2018 opp til et workshop-format med mindre grupper med definerte temaer, hvor det skal være lett å ta opp og diskutere erfaringer. Alle deltakere bes tenke gjennom ønsker til tema rundt drift som dere ønsker skal tas opp. Send på forhånd, eller ta med på seminaret. Kontakt Jens Måge i Avfall Norge (t 922 922 62).

Innledere: Det blir en kort innledning til flere aktuelle temaer som danner grunnlag for videre diskusjoner og erfaringdelinger.

1. Drifterfaringer på Mjøsanlegget siden 2015 - herunder investering i nytt avvanningsanlegg for biogjødsel fra Fournier som installeres i disse dager. v/ Daglig leder Tom Werven, Mjøsanlegget

2. Tømming og oppstart av råtnetanker v/ sivilingeniør Tommy Nesbakk, Glør/Mjøsanlegget

3. Husdyrgjødsel som "blandevann" (Greve/Lindum m.fl)

4. Erfaringer med gassanlegg (rensing, oppgradering, komprimering, flytendegjøring)

Aktuelle temaer til gruppediskusjoner (ikke uttømmende):

 • Vedlikehold og reservedeler, hvordan holde kostnadene nede?
 • Innblanding av ulike substrat til biogassanlegg – type substrat, egenskaper, forbehandling, blandeforhold, innblanding osv
 • Tømming og oppstart av råtnetanker
 • Bruk av polymer til for-avvanning og etter-avvanning, egenskaper og utfordringer
 • Struvitt – utfelling, kontroll, fjerning
 • Håndtering sand og grus og andre fremmedelementer
 • Gasskontroll, drift oppgraderingsanlegg, komprimering, trykksetting / flytendegjøring
 • Forebygge lukt
 • Håndtering biogjødsel
 • Energistyring, energioptimalisering
 • Plast og mikroplast - erfaringer med ulike posetyper
 • Forbehandlingsteknologi - hva er status?

Påmelding:

Snarest og senest 4. februar for å være garantert rom.

Hotell: bestilles og betales av den enkelte deltaker. Se info om bestilling hotell til venstre og se mer info om hotellet her.

Kontakt Clarion Collection Hotel Hammer på telefon 61 26 73 73 for booking eller send mail til: cc.hammer@choice.no

Merkes med referanse GR007260, samt kredittkortnummer og utløpsdato for garanti av rom.

Pris per enkeltrom per døgn er kr 1280,- Pris per dobbeltrom per døgn er kr 1480,-

Earlybird: Frist for earlybird er 6. februar. Etter det øker prisen med 500 kr.

Biogass fra Mjøsanlegget

Torsdag 5. mars

12.00–13.00

Lunsj og innsjekking på hotellet

13.00–15.00

​Innledninger og diskusjoner i mindre grupper

15.15–18.00

Les mer om Mjøsanlegget.

19.30–21.30

Les mer om hotellet her.

Fredag 6. mars

09.00–12.00

Innledninger og diskusjoner i mindre grupper

12.00–13.00

Lunsj og utsjekking