Driftsforum deponi 2022

Det er klart for det første driftsforum for deponi! Faggruppen for deponi og masser har pekt på behovet for at de som jobber med daglig drift av deponiene møtes for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. FULLTEGNET! Vi kan dessverre ikke ta imot flere påmeldinger eller sette noen på venteliste nå.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Driftsforumet holdes på ROAF sitt hovedkontor på Berger i Skedsmo, og vi skal også innom Oslo kommunes avsluttede deponi på Rommen i Oslo. Kvelden før møtes vi over en felles middag på Olavsgaard Hotel sentralt plassert mellom Gardermoen og Oslo sentrum. Transport er inkludert i prisen.

Onsdag 24. august

18.00–19.00

Aperitiff og mingling på Olavsgaard

19.00–21.00

Middag på Olavsgaard

Torsdag 25. august

08.15–08.30

Felles avreise med buss Olavsgaard - Rommen

08.30–10.00

Foredragsholder: Ingvill Gjellesvik Sande, Overingeniør, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten | Lars Bjørneby Overingeniør, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Under omvisningen vil man blant annet komme innom disse temaene:

  • Beredskap nedlagt deponi
  • Miljøkontroll og overvåkning av et nedlagt deponi som er helt åpent for publikum
  • Bruk av deponiarealer – utfordringer og muligheter – byutvikling
  • Graverestriksjoner

10.00–10.30

Buss Rommen - ROAF

10.30–10.45

Velkommen til ROAF

Foredragsholder: Harald Berge, Driftsleder deponi, ROAF | Glenn Vidar Karlsen , Roaf

10.45–11.30

Foredragsholder: Harald Berge Driftsleder deponi, ROAF
Vi får innsikt i:
  • Generell drift av deponiet
  • Problemer og utfordringer
  • Framtiden, hva skal deponiet brukes til, og hva brukes det til nå
  • Div prosjekter som er gjennomført de siste årene

11.30–12.15

Lunsj

12.15–13.15

Omvisning på deponiet til ROAF

Foredragsholder: Harald Berge Driftsleder deponi, ROAF

13.15–13.30

Pause

13.30–13.45

Foredragsholder: Trym Denvik Adm. dir, Øvre Romerike Avfallsselskap - ØRAS

ØRAS orienterer om arbeidet med å planlegge avslutning av deponi, samt prosess med reguleringsplan for etablering av nytt deponi.

13.45–14.30

Foredragsholder: Veslemøy Eriksen, Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS | Marte Liaklev, Driftsleder, Behandlingsavdelingen, Innherred Renovasjon IKS | John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

Aktuelle cases knyttet til ulike typer "problemavfall", som ulike gummiprodukter (kunstgressmatter, transportbånd, anleggsdekk mv) og gammelt deponiavfall med flere som f eks brannavfall og avfall fra offshore.

Det blir også eksempler knyttet til topptetting og deponiavslutning.

Hvilke utfordringer støter man på og hva er beste praksis?

Vi får noen glimt fra sommerens REdu-prosjekter som har handlet om nettopp problemavfall og topptetting/deponiavslutning.

14.30–14.55

Foredragsholder: Gorm Eine Thune, Rådgiver FoU, Lindum AS | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

NYTT tilbud under utvikling: videregående kurs i deponi.

Informasjon om kommende arrangement 2022/23: deponiseminar 19. oktober, kurs i basiskarakterisering og mottakskontroll 3. november, kurs i drift av deponi 16-17 november.

14.55–15.25


Evaluering. Innspill til neste driftsforum - hvor ofte bør de avholdes, hvilke tema er viktig, hvor kan vi ha det neste gang ?

15.30–16.00

Retur med buss fra ROAF til Oslo Lufthavn /evt. Lillestrøm togstasjon og Olavsgaard

Ingvill Gjellesvik Sande

Overingeniør, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Lars Bjørneby

Overingeniør, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Harald Berge

Driftsleder deponi, ROAF

Glenn Vidar Karlsen

Trym Denvik

Adm. dir, Øvre Romerike Avfallsselskap - ØRAS

Trym Denvik har tidligere vært adm.dir i Retura Norge, Biol og Norsk Biokraft før han kom til ØRAS i 2015. Han er utdannet ved NMBU.

Veslemøy Eriksen

Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Veslemøy er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet i HIM siden 2018 og har tidligere jobbet med problemstillinger innen avfall i AF Gruppen.

Marte Liaklev

Driftsleder, Behandlingsavdelingen, Innherred Renovasjon IKS

John Barlindhaug

FOU og prosjektsjef, Perpetuum

John Barlindhaug er utdannet Dr. Ing. innen renseteknologi i 1995 ved NTH (nå NTNU). Han har 10 års erfaring fra konsulentbransjen og snart 20 års erfaring fra avfallsbransjen hos Perpetuum.

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.