Driftsforum kompostering 2022 på Støleheia kompostanlegg

Det er klart for driftsforum kompostering. Denne gangen på Støleheia ved Kristiansand. Det er lagt opp til faglige innlegg, gruppediskusjoner, nytt innen forskning og regelverk og omvisning.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Nytt fra anleggene
Alle anlegg som deltar inviteres til kort å presentere sitt anlegg og problemstillinger de er opptatt av. Dette blir også opptakten til gruppearbeidet.
Vil du presentere ditt anlegg? Si fra på forhånd ved å sende en epost til Jens eller Anna. Det blir 2-4 min per anlegg, avhengig av hvor mange som vil delta.

Hotell

Må bestilles til 30.-31. mars. Vi har holdt av et begrenset antall romClarion Hotel Ernst i Kristiansand fram til 28. februar. Dere kan bestille direkte med rabatt i henhold til avtale mellom Avfall Norge og Nordic Choice Hotels.
Oppgi gruppenr: 1039GR016939
/ Promotion code AVFALLNORGE22

Send mail til resepsjon.ernst@choice.no eller ring til 38 12 86 00/01 for bestilling av rom.

Hilsen Programkomiteen

Geir Morten Lønning, Erikstemmen
Harry Hansen, Støleheia
Anna Fagerheim og Jens Måge, Avfall Norge

Onsdag 30. mars

18.00–19.00

Foredragsholder: Britt Gunhild Iversen, Avdelingsleder, Avfall Sør Næring | Sigurd Tvedt ,
  • Foredrag/kåseri med Britt Gunhild Iversen og Sigurd Tvedt i Avfall Sør
  • Vi inviterer alle til å lufte ideer til gruppediskusjon dagen etter

19.00–21.00

Aperitif og felles middag

Torsdag 31. mars

08.00–08.30

Foredragsholder: Harry Hansen Driftsleder Støleheia, Avfall Sør

Vi reiser fra hotellet i felles buss. På bussen får vi en introduksjon av Støleheia fra Harry Hansen, driftsleder Støleheia - næring og selvkost

08.30–09.10

Kompostfaglig inspirasjon - nytt fra forskningsfronten

Foredragsholder: Erik Norgaard Research and Development Manager, Terramarine AS

09.10–09.30

Foredragsholder: John Torgeir Roland Fagleder, Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Erfaringer fra bransjen, med hovedvekt på kompostanleggene, generelt om forebygging.

09.30–09.50

Pause

09.50–10.10

Foredragsholder: Anne Bøen Seniorrådgiver hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, Mattilsynet
  • Resultater av tilsynskampanjen i 2021

  • VKM rapporter ang tungmetaller i gjødselvarer og plantehelserisiko i komposterings- og biogassanleg

  • Nytt produktregelverk for gjødsel i EU herunder CE-merket gjødsel fra 2022

  • Status plan for utfasing av torv - og litt om gjødselvareforskriften

10.10–12.00

Omvisning på Støeheia kompostanlegg

12.00–12.45

Lunsj

12.45–13.15

Alle anlegg som deltar inviteres til kort å presentere sitt anlegg og problemstillinger de er opptatt av. Dette blir også opptakten til gruppearbeidet senere på dagen.

Vil du presentere ditt anlegg? Send en epost til jens.maage@avfallnorge.no

2-3 min per anlegg, avhengig av hvor mange som vil delta.


13.15–13.30

5-7 min hver + spørsmål

Vil du presentere? Send en epost til jens.maage@avfallnorge.no.

13.30–13.45

Pause

13.45–15.00

Foredragsholder: Anna Fagerheim, Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk, Avfall Norge | Jens Måge Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling, Avfall Norge

Vi deler inn i grupper på utvalgte temaer i bransjen.
Vi lager forslag til temaer basert på innspillene dagen før, samt temaer som vi diskuterte i København i 2019.

Anna og Jens fra Avfall Norge koordinerer sesjonen.
Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill i forkant.

15.00–15.25

Oppsummering fra gruppene - og dagen. Spørsmål og diskusjon.

Foredragsholder: Geir Morten Lønning Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg

15.30–16.00

Retur med buss fra Støleheia

Britt Gunhild Iversen

Avdelingsleder, Avfall Sør Næring

Sigurd Tvedt

Tidl leder i Avfall Sør

Harry Hansen

Driftsleder Støleheia, Avfall Sør

Erik Norgaard

Research and Development Manager, Terramarine AS

Mr Norgaard graduated as a microbiologist from the University of Oslo in 1984. He has extensive experience in research and consulting within environmental technology, and works with utilization of waste from industrial and municipal companies, biological processes and technological solutions.

John Torgeir Roland

Fagleder, Kristiansandsregionen brann og redning IKS

Anne Bøen

Seniorrådgiver hovedkontoret, seksjon planter og innsatsvarer, Mattilsynet

Anna Fagerheim

Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk, Avfall Norge

Jens Måge

Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling, Avfall Norge

Geir Morten Lønning

Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg

Foto: Idébanken.org