Driftsforum kompostering 2018

Årets driftsforum for kompostering var i Flåm og Aurland i samarbeide med Sogn Jord- og Hagebruksskule og SIMAS. Flåm ligger i Aurland kommune, innerst i Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane som utmerker seg med sin fruktdyrking og fantastiske natur. Flåmsbanen fra Myrdal til Flåm kalles "verdens vakreste togreise" og anbefales som reisemåte enten du kommer vest- eller østfra.
Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Formatet på driftsforumet er at vi har en faglig innleder på ulike tema og så oppfordrer vi til erfaringsdeling og diskusjon. Ta gjerne med egne driftsrelaterte tema du ønsker å få belyst. Første dagen hadde vi besøk og befaring hos Sogn Jord- og Hagebruksskule med innlagt foredrag. Vi avsluttet med omvisning og ølsmaking på Ægir BryggeriPub / Flåmsbrygga før middag på Fretheim hotell.

Aurlandsfjorden

Foto: Berge/Knoff/Natural Light/Visitnorway.com

Last ned årets foredrag og presentasjoner

HER KAN DU LASTE NED ÅRETS PRESENTASJONER


Kompostering sin plass i agronomutdanningen på SJH

Nathaniel P. Mead, lektor SJH

Kompost og kompostering – noen betraktninger

- Mikrobiologi, prosess

- Kvalitet sluttprodukt (bl.a. humus fraksjon)

- Synergier mellom kompostering og utråtning

Erik Norgaard, Forsknings- og utviklingssjef HØST verdien i Avfall

Nytt om regelverk og tilsyn

 • Nytt om gjødselregelverket i EU / Norge
 • Kommende tilsynsrunder
 • Registreringsplikten for hagekomposteringsanlegg

Marit Larssen Sekse,

Mattilsynet Norheimsund

Kvalitet i kompost og biogjødsel

 • Forslag til bransjenorm
 • Nytt regelverk åpner for CE-merkede gjødselprodukter til eksport / import

Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge

Kva er ein god kompost for frukt- og bærnæringa?

Liv Hatleli Gilpin, Prosjektleiar Njøs Næringsutvikling AS

Kan industriell storskala kompostering gi god nok kompost?

 • Kan industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet gi god nok kompost?

Ketil Stoknes, Forsker / Prosjektleder bioteknologi Lindum AS

Reduksjon i bruken av torv - biokull en mulighet?

Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge


ANNEN INFO

Brosjyre om hagerømlinger Sabima - Avfall Norge
Plakat om hagerømlinger Sabima - Avfall Norge
Kompostportalen.no
Kart over biologiske behandlingsanlegg i Norge 2018


Torsdag 8. mars

12.00–22.00

Last ned program i PDF

12.45–13.00

Vi reiser i felles buss fra hotellet til SJH, ca 15 minutter unna. Hvis du kommer med toget fra Oslo som er i Flåm 13.55, si fra til Jens i forkant (t 922 922 62), så kan vi reservere maxitaxi.

13.00–14.00

Lunsj på Sogn Jord- og Hagebruksskule

14.10–15.45

Foredragsholder: Nat Mead Lektor, Sogn Jord- og Hagebruksskule

Det deles inn i grupper, det gis innføring i ulike temaer underveis:

 • spiretester

 • jordfruktbarhet

 • småkompost

Kl 15:45 - Kaffi og “noko å bita i”

16.15–16.45

Kompostering sin plass i agronomutdanningen på SJH

Foredragsholder: Nat Mead Lektor, Sogn Jord- og Hagebruksskule

16.45–18.15

Ølsmaking og foredrag. Les mer.

19.30–21.30

Felles middag på Fretheim hotell

Fredag 9. mars

08.45–09.30

Foredragsholder: Erik Norgaard Research and Development Manager, Terramarine AS

Erik gir oss hans betraktninger med solid historisk og faglig forankring. 
- Mikrobiologi, prosess
- Kvalitet sluttprodukt (bl.a. humus fraksjon)
- Synergier mellom kompostering og utråtning

09.45–10.10

Foredragsholder: Marit Larssen Sekse Inspektør, Mattilsynet Norheimsund
 • Nytt om gjødselregelverket i EU / Norge

 • Kommende tilsynsrunder

 • Registreringsplikten for hagekomposteringsanlegg

10.10–10.25

Bransjenorm kompost og biogjødsel, nye muligheter CE-merkede gjødselprodukter for eksport eller import

10.45–11.15

Diskusjon i grupper rundt aktuelle driftstema (tentativt - etter behov)

11.15–11.35

Kva er ein god kompost for frukt- og bærnæringa?

Foredragsholder: Liv Hatleli Gilpin Prosjektleiar, Njøs Næringsutvikling AS

11.35–12.00

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker PhD, Lindum AS

Ketil stiller spørsmålet om industriell storskala kompostering med fokus på effektivitet, kan gi god nok kompost.

12.15–12.30

12.30–13.30

Lunsj på Fretheim hotell

13.30–16.00

Aurlandsfjorden og Flåmsdalen byr på flotte natur- og kulturopplevelser. Mer info om tilbudet mulighetene finnes hos Visit Flåm og på deres Facebookside.

Nat Mead

Lektor, Sogn Jord- og Hagebruksskule

Erik Norgaard

Research and Development Manager, Terramarine AS

Mr Norgaard graduated as a microbiologist from the University of Oslo in 1984. He has extensive experience in research and consulting within environmental technology, and works with utilization of waste from industrial and municipal companies, biological processes and technological solutions.

Marit Larssen Sekse

Inspektør, Mattilsynet Norheimsund

Liv Hatleli Gilpin

Prosjektleiar, Njøs Næringsutvikling AS

Ketil Stoknes

Forsker PhD, Lindum AS

Ketil Stoknes har arbeidet som forsker ved Lindum siden 2009, og tok i 2020 en doktorgrad i biologi innen temaet "sirkulær mat". Han er tilknyttet NMBU som ass. professor.