Arskonferansen 2024 banner mobile

Driftsforum kompostering 2019 København

Formatet på driftsforumet er at vi deler erfaringer og legger til diskusjon. Ta gjerne med eget driftsrelatert tema du ønsker å få opplyst. I tillegg har vi erfarne initiatorer som belyser ulike aktuelle driftsrelaterte temaer, samt befaring til interessante anlegg. Årets befaring er til Aikan, som utenfor København.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Meld deg på før 7. mars, da øker prisene med 500 kroner

PRAKTISK INFO:

Avfall Norges årlige Driftsforum for kompostering er i år besluttet lagt til København med besøk til Aikananlegget (Solum-gruppen), like utenfor København. Dette er et kombinert kompost- og biogassanlegg. Les mer og se prosessen deres her:www.aikan.dk

Pris Rom / frokost: DKK 1270, - pr. rom pr. natt. Rom bestilles via mail til conference@arp-hansen.dk. Oppgi blokkkode 1621031 ved bestilling. For å være garantert avtalt pris må rom bestilles innen 6. mars. Samme pris gjelder for de som kan forlenge oppholdet til helgen også, så lenge det er ledig rom.

Program er publisert under "program" her på siden.

Det blir felles middag torsdag kveld kl 19.30 (inkludert).

Torsdag 21. mars

10.00–11.00

Driftserfaringer / temaer til diskusjon - kort innlegg fra hvert anlegg / deltaker (4 - 5 min hver )

11.00–11.45

Oppsummering temaer til videre diskusjon

11.45–12.30

Lunsj

12.30–12.30

Buss avreise fra hotellet

13.00–14.30

Foredragsholder: Morten Brøgger Kristensen Teknologichef, Aikan / Solum gruppen

13:00 Første stop for bussen: Solum Roskilde, Vestre Hedevej 34, 4000 Roskilde: Her ser vi på kompostprodukter fra have-parkoverskud (ca. 20 min)

13:20 Afgang BioVækst

13:45 Andet stop: Aikan anlægget; Biovækst, Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge (varighed ca. 45 min)

14.30 Buss returnerer fra Aikan / Biovækst til København (ca 60 min)

15.45–16.30

19.30–21.30

Felles middag på hotellet (inkludert)

Fredag 22. mars

09.00–09.20

Foredragsholder: Julie Lykke Jacobsen Sekretariatsleder, Brancheforeningen Genanvend Biomasse
 • Hva er fremtiden for kompostanleggene?
 • Hvilke synergier er det mellom kompostering og utråtning til biogass
 • Nye behandlingsformer for matavfall / organisk avfall

09.20–09.45

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker PhD, Lindum AS
 • Insekter, fluelarver, meitemark..
 • Aquaponics , hydroponics og aeroponics..
 • Biogass og kompost..

Hvordan blir komposteringens rolle i fremtidens behandling av bioavfall?

10.00–11.00

Utvalgte driftstema - diskusjon i grupper rundt valgte driftstema fra dag 1

11.00–11.15

Innsamling og behandling matavfall i København - status og erfaringer

Jens Borregaard, Affald og Genbrug, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

11.30–11.50

Nytt om regelverk - Nå kommer CE-gjødselen med nye muligheter for import og eksport

 • Like før jul ble det enighet om nytt gjødselregelverk i EU
 • Hva blir endret og hva er status vedr revisjonen av gjødselregelverket i EU og Norge?
 • Hvilke muligheter og trusler representerer regelverket for bransjen?
 • Oppsummering av tilsynskampanje
 • Aktsomhetsplikt, råvarer og hygienisering

Foredragsholder: Mattilsynet / Avfall Norge

11.50–12.10

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker PhD, Lindum AS
 • Nye markeder for kompost
 • Kvaliteter i kompost fra råtnerest / biogjødsel

Morten Brøgger Kristensen

Teknologichef, Aikan / Solum gruppen

Julie Lykke Jacobsen

Sekretariatsleder, Brancheforeningen Genanvend Biomasse

Ketil Stoknes

Forsker PhD, Lindum AS

Ketil Stoknes har arbeidet som forsker ved Lindum siden 2009, og tok i 2020 en doktorgrad i biologi innen temaet "sirkulær mat". Han er tilknyttet NMBU som ass. professor.