Lukk søk

Driftsforum kompostering 2019 København

Formatet på driftsforumet er at vi deler erfaringer og legger til diskusjon. Ta gjerne med eget driftsrelatert tema du ønsker å få belyst. I tillegg har vi erfarne initiatorer som belyser ulike aktuelle driftsrelaterte temaer, samt befaring til interessante anlegg. Årets befaring er til Aikan, som utenfor København.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

PRAKTISK INFO:

Avfall Norges årlige Driftsforum for kompostering er i år besluttet lagt til København med besøk til Aikananlegget (Solum-gruppen), like utenfor København. Dette er et kombinert kompost- og biogassanlegg. Les mer og se prosessen deres her: www.aikan.dk 

Pris Rom / frokost: DKK 1270, - pr. rom pr. natt. Rom bestilles via mail til conference@arp-hansen.dk. Oppgi blokkkode 1621031 ved bestilling. For å være garantert avtalt pris må rom bestilles innen 6. mars. Samme pris gjelder for de som kan forlenge oppholdet til helgen også, så lenge det er ledig rom. 

Meld deg på før 7. mars, da øker prisene med 500 kroner

Torsdag 21. mars

10.00–11.00

Driftserfaringer / temaer til diskusjon - kort innlegg fra hvert anlegg / deltaker (4 - 5 min hver )

11.00–11.45

Oppsummering temaer til videre diskusjon

11.45–12.45

Lunsj

12.45–13.30

Buss til Aikan-anlegget

13.30–15.00

Omvisning på Aikan-anlegget

Foredragsholder: Morten Brøgger Kristensen Teknologichef, Aikan / Solum gruppen

Fredag 22. mars

09.00–09.20

Foredragsholder: Julie Lykke Jacobsen Sekretariatsleder, Brancheforeningen Genanvend Biomasse
  • Hva er fremtiden for kompostanleggene?
  • Hvilke synergier er det mellom kompostering og utråtning til biogass
  • Nye behandlingsformer for matavfall / organisk avfall

09.20–09.45

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker / Prosjektleder bioteknologi, Lindum AS
  • Insekter, fluelarver, meitemark..
  • Aquaponics , hydroponics og aeroponics..
  • Biogass og kompost..

Hvordan blir komposteringens rolle i fremtidens behandling av bioavfall?

10.15–11.00

Utvalgte driftstema - diskusjon i grupper rundt valgte driftstema fra dag 1

11.15–11.35

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk, Avfall Norge

Nå kommer CE-gjødselen! Nye muligheter import og eksport!

  • Like før jul ble det enighet om nytt gjødselregelverk i EU
  • Hva blir endret og hva er status vedr revisjonen av gjødselregelverket i EU og Norge?
  • Hvilke muligheter og trusler representerer regelverket for bransjen?

Foredragsholder: Mattilsynet er invitert

11.35–12.05

Kompost til urban farming? Nye markeder for kompost Kvaliteter i kompost fra råtnerest / biogjødsel

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker / Prosjektleder bioteknologi, Lindum AS

Morten Brøgger Kristensen

Teknologichef, Aikan / Solum gruppen

Julie Lykke Jacobsen

Sekretariatsleder, Brancheforeningen Genanvend Biomasse

Ketil Stoknes

Forsker / Prosjektleder bioteknologi, Lindum AS

Jens Måge

Fagrådgiver biologisk behandling, REdu, Avfallsforsk, ANIN internasjonale nettverk, Avfall Norge