Driftsforum kompostering 2024

Velkommen til Driftsforum kompostering 2024. Denne gangen reiser vi tilbake til vakre Flekkefjord i Agder med IRS Miljø og Erikstemmen som lokalt vertskap.

Målet er å bli inspirert og lære av hverandre. Det blir lagt opp til gode samtaler og erfaringsutveksling, faglig opplegg med diskusjoner i smågrupper.

Tema: Som vanlig tar vi opp relevante temaer rundt drift. I år blir det ekstra fokus på kompostering av slam og avsetning av slamkompost.

Befaringer: Det blir besøk på Erikstemmen kompostanlegg, herunder innendørsanlegg for slamkompostering og deponi, samt befaring til Titania AS, samt landbasert oppdrettsanlegg i området.

Påmeldingsfrist for deltakelse er 12. mars. Ønsker du å bestille overnatting til rabattert pris, må dette gjøres innen 25. februar. (Merk at deltakere selv må bestille overnatting.)

Etter lunsj dag to blir det en valgfri fagtur /sightseeing til Lista fyr og gamle Lista flystasjon hvor Vireo planlegger bygging av biogassanlegg for behandling av fiskeavfall og husdyrgjødsel.
https://www.vireo.no/
Denne turen forutsetter tilstrekkelig antall deltakere for å bli gjennomført.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Nytt fra anleggene
Vi starter kl 09 onsdag 20. mars med en bli-kjent sesjon, og hvor alle anlegg som deltar inviteres til kort å presentere sitt anlegg og problemstillinger de er opptatt av. Dette blir også opptakten til gruppearbeidet dagen etter.
For de som kommer kvelden 19. mars blir det mulighet for å møtes til en felles middag /kveldsmat.

Befaring til Titania AS
Utover omvisning på Erikstemmen og IRS, skal vi besøke Titania AS, som er et bergverk basert på et dagbrudd på Tellnes i Sokndal ved Jøssingfjord i Rogaland (vi kjører felles buss). Dette er verdens største forekomst av titanjernstein, også kjent som ilmenitt med reserver på 400 millioner tonn. Ilmenitt brukes blant annet til fremstilling av titandioksid og titan som brukes i en rekke ulike produkter.
Fram til midten av 1980-tallet ble sand og slam fra gruvedriften dumpet i Jøssingfjorden, før selskapet senere dumpet avfallet på Dynga-dypet utenfor fjorden. Fra 1994 har selskapet et landdeponi som de bruker for å dumpe gruveavfallet (kilde: Store norske leksikon). Dette er Norges eneste landdeponi for gruveavfall, og kan ofte ha problemer med sandflukt på tørre sommerdager (kilde: DN, 2019). Vi skal i løpet av forumet diskutere mulige løsninger på dette hvor bransjen kan bidra med løsninger.

Hotell
Hotell bestilles av den enkelte deltaker. Arrangementet har avtale med Grand Hotell Flekkefjord, og bestilling kan gjøres på epost til post@grand-hotell.no eller
tlf. 383 25 300. Oppgi "Avfall Norges driftsforum for kompostering" ved bestilling.
Det finnes to alternativer for overnatting:
Grand Hotell Flekkefjord : 1195,-
Maritim Fjordhotell Flekkefjord: 1395,-
Begge hoteller bestilles gjennom Grand Hotell som oppgitt over.
Seminardelen av arrangementet holdes på Grand hotell.

Program
Mer informasjon om programmet kommer.
21. mars arrangeres det en valgfri fagtur etter lunsj. Dette er et eget tilvalg i bestillingen.

Middag
Det arrangeres felles middag i Flekkefjord kvelden 20. mars (sted annonseres). Dette er et eget tilvalg i bestillingen.

Programkomiteen
Geir Morten Lønning, Erikstemmen /IRS
Harry Hansen, Støleheia /Avfall Sør
Einar Breivik, SIM
Harald Berge, ROAF
Jens Måge, Avfall Norge

Rabatter flere deltakere fra samme bedrift (gjelder kun medlemmer):

10% på deltaker 2
15% på deltaker 3
20% på deltaker 4

Deltakerliste

Onsdag 20. mars

09.00–12.00

Foredragsholder: Geir Morten Lønning Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg


Bussen kjører fra hotellet kl 09.

12.00–13.00

Lunsj

13.00–18.00

Vi besøker Titanias bergverk på Tellnes i Sokndal ved Jøssingfjord i Rogaland, som er verdens største forekomst av titanjernstein, også kjent som ilmenitt med reserver på 400 millioner tonn.
Fra 1994 har selskapet et landdeponi som de bruker for å dumpe gruveavfallet. Dette er Norges eneste landdeponi for gruveavfall, og kan ofte ha problemer med sandflukt på tørre sommerdager. Vi skal i løpet av forumet diskutere mulige løsninger på dette hvor bransjen kan bidra med løsninger.

19.30–21.30

Middag

Torsdag 21. mars

09.00–12.00

Foredragsholder: Line Blytt, Seniorkonsulent, Norwaste AS | Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Geir Morten Lønning Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg

Det legges opp til korte innledningene på relevante tema og deretter diskusjon i mindre grupper.

09.00–09.30

Foredragsholder: Line Blytt Seniorkonsulent, Norwaste AS

Line Blytt innleder med opplegg til diskusjon.

12.00–13.00

Lunsj og avslutning

13.00–16.00

Valgfri fagtur /sightseeing til Lista fyr og gamle Lista flystasjon hvor Vireo planlegger bygging av biogassanlegg for behandling av fiskeavfall og husdyrgjødsel.
https://www.vireo.no/
Les mer i DN

NB! Egen påmelding. Turen gjennomføres bare hvis det er stor nok interesse.

Geir Morten Lønning

Driftsleder, IRS Miljø - Erikstemmen avfallsanlegg

Foto: Idébanken.org

Line Blytt

Seniorkonsulent, Norwaste AS

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.