Arskonferansen 2024 banner mobile

Nye forbrukertrender: Går avfallsmengdene ned?

Norge er på forbrukstoppen av EE-produkter. Er forbrukerne i ferd med å få nye vaner som vil redusere avfallsmengdene? Vi får presentert et prosjekt som ser på de systemiske utfordringer ved reparasjon og ombruk. I tillegg kommer direktør for Forbrukerrådet. Hvilken makt har egentlig forbrukerne?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 31. mai

08.30–09.35

Velkommen og intro til dagens tema

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Lucy Chamberlin Postdoktor, NTNU

Lucy Clementine Joyce Chamberlin på NTNU snakke om systemiske utfordringer ved reparasjon og ombruk som de har forsket på gjennom prosjektet eLife.

08.55–09.15

Foredragsholder: Inger Lise Blyverket Direktør, Forbrukerrådet

Vi har en samtale med direktør for forbrukerrådet Inger Lise Blyverket om forbrukernes rolle og makt rundt omstillingen til et bærekraftig samfunn. Vi skal blant annet innom følgende tema:

Hvordan skulle handelen optimalt sett ut for at forbrukerne skal opptre bærekraftig? Avfall- og gjenvinningsbransjen får inn store mengder brukbare produkter. Hvordan burde disse distribueres/selges/tilgjengeliggjøres for at forbrukerne ønsker å kjøpe dem?

Norske forbrukere har vant til en rask forbrukertakt knyttet til elektriske produkter. Hva skal til for at forbrukeren oppfatte det som attraktivt å redusere forbruket?

Hvem skal sikre forbrukerrettighetene knyttet til ombruk og reparasjon?

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Lucy Chamberlin

Postdoktor, NTNU

Inger Lise Blyverket

Direktør, Forbrukerrådet