Arskonferansen 2024 banner mobile

EE-avfall og Batterier: Sortering og gjenvinning

Hva er nytt innen teknologi for sortering og gjenvinning av EE-avfall og batterier? Hva endres med bruk av kunstig intelligens? Hvordan kan teknologi løse utfordringene knyttet til utsortering av batterier fra restavfall?

Webinarserien for Avfallsforsk i mai omhandler EUs prioriterte verdikjeder knyttet til EE-avfall og batterier.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 24. mai

08.30–08.35

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Så langt i mai har vi sett på status og utfordringer knyttet til EE-avfall. I dag er tema ny teknologi som kan øke utsortering og materialgjenvinning.

08.35–08.50

Foredragsholder: Jørn Tandberg Ansvar for salg/prosjekt, Tandberg Engineering AS

Tandberg Engineering AS leverer høyteknologiske roboter for avfalls- og gjenvinningsbransjen, og nå kommer kunstig intelligens i praktisk bruk for fullt. Hvordan fungerer deres teknologi med tanke på å sortere EE-avfall og batterier? Hvilke utfordringer ser man, og hvordan kan de løses?

08.50–09.05

Foredragsholder: Sindre Hauen Konserndirektør, Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS

Robotene blir stadig smartere. Hvilke erfaringer har Bjorstaddalen Avfallsanlegg gjort seg med å ta i bruk roboter i sortering av avfall, og hva er planene fremover?

09.05–09.20

Foredragsholder: Kim Bukdahl Technical Manager, RENAS

Batteriretur og RENAS samarbeider rundt videreutvikling av sorteringsmaskin for batterier. Vi får en status.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Jørn Tandberg

Ansvar for salg/prosjekt, Tandberg Engineering AS

Sindre Hauen

Konserndirektør, Bjorstaddalen Avfallsanlegg AS

Kim Bukdahl

Technical Manager, RENAS