Ekstraordinær generalforsamling 2023

Avfall Norge kaller inn til ekstraordinær generalforsamling fredag 29. september.

Påmeldingsfrist: Torsdag 28. september kl. 12

Beskrivelse
Program

Fredag 29. september

09.00–10.30

Agenda for generalforsamlingen

1. Valg av møteleder, to representanter til å undertegne protokollen, referent og tellekorps

2. Registrering av antall representerte stemmeberettigede

3. Godkjennelse av innkalling og agenda

4. Protokoll fra foregående generalforsamling

5. Medlemskontingent

6. Retningslinjer for stemmerett kommende generalforsamling

Etter generalforsamlingen vil administrasjonen orientere om videre arbeid med kontingentmodell, navneprosess og status faggrupper/nettverk.