Arskonferansen 2024 banner mobile

EU-webinar: Emballasjeforordningen

Velkommen til denne månedens EU-webinar! Det er gratis og denne gangen handler det om emballasjeforordningen

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Forslaget til en ny emballasjeforordning ble lagt frem av Kommisjonen i november 2022. Emballasjeforordning vil fremme miljømessig bærekraft gjennom hele emballasjeverdikjeden, beskytte miljøet mot negative virkninger fra til emballasje og emballasjeavfall, bidra til å fremme en sirkulær økonomi, samt bidra til et velfungerende indre marked.

Emballasjeforordningen erstatter dagens direktiv om emballasje og emballasjeavfall. Forordningen gir harmonisert regelverk for EU/EØS-landene, og dermed forutsigbare rammevilkår for produsenter og importører som setter emballasje på markedet i disse landene.

Forslaget fra Kommisjonen har blitt behandlet i hhv Parlamentet og Rådet, og de kom til enighet om teksten 4. mars i år. Det fremforhandlede kompromisset ble vedtatt i Parlamentet 24. april. Nå mangler kun formell godkjenning i Rådet før forordningen er endelig vedtatt, kan publiseres i EU tidene og tre i kraft. Dette er ventet høsten 2024.

På dette webinaret møter vi Mette Follestad, sjefsingeniør i Miljødirektoratet, som skal snakke om selve regelverket. I tillegg møter vi Anastasiia Moldavska, fagsjef på emballasje i NORSIRK. Hun skal fortelle om hva produsentene må endre frem mot 2030 og hva dette har å si for avfallsbransjen.

Torsdag 30. mai

09.00–09.02

Velkommen og kort introduksjon

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

09.02–09.15

Foredragsholder: Mette Follestad Sjefsingeniør, Miljødirektoratet

Mette Follestad, sjefsingeniør i seksjon for sirkulærøkonomi i Miljødirektoratet, tar oss gjennom hva den nye forordningen går ut på.

09.15–09.30

Emballasjeforordningen - hva produsentene skal endre frem til 2030 og hva det betyr for avfallsbransjen.

Foredragsholder: Anastasiia Moldavska Fagsjef emballasje, Norsirk

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Mette Follestad

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet

Mette har jobbet i Miljødirektoratet siden 2008, først med kjemikalier og produkter. I 2015 byttet hun fagområdet til avfall og etter hvert har det blitt mer og mer sirkulær økonomi.

Anastasiia Moldavska

Fagsjef emballasje, Norsirk