Energigjenvinningsseminaret 2022

Velkommen til energigjenvinningsseminaret 2022 - årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av avfallsforbrennings rolle fremover, forbrenningsavgift, karbonfangst, reduserte utslipp og HMS. Sjekk ut programmet for mer detaljer!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges årlige fagseminar om energigjenvinning samler alle aktører som jobber med avfallsforbrenning med energigjenvinning. Årets seminar vil fokusere på nasjonale og internasjonale rammebetingelser, avfallsforbrenningens rolle i en mer sirkulær økonomi og på potensialet for å redusere karbonutslipp fra avfallsforbrenning ved utsortering og karbonfangst.

Avfall Norge hadde et begrenset antall rom til seminaret som nå er utsolgt.

Du kan selvfølgelig velge å booke hotellrom selv på Scandic Nidelven.

Det finnes også flere hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til Scandic Nidelven.

Hjertelig velkommen!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke-medlem

Se hvilke selskaper som er påmeldt her.

Påmeldingsfristen er 21. september

Tirsdag 27. september

18.00–19.00

Apéritif på Scandic Nidelven

19.00–21.00

Middag på Scandic Nidelven

Onsdag 28. september

09.00–09.05

Foredragsholder: Ingrid Hitland Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS

Praktisk info og informasjon om programmet

09.05–09.25

Foredragsholder: Fabio Poretti Technical and Scientific Officer, Cewep - Confederation of European Waste to Energy Plants

Gjennomgang av relevante direktiver for bransjen

09.25–10.00

Foredragsholder: Morten Carlsbæk Fagkonsulent M.sc, Dakofa

Innlegget er 3-delt og vil fokusere på:

- Kapasitetsutvikling, klimamål og avgifter

- Mottakskontroll og endret input – nye folketingspolitiske avtaler for avfall

- EU strategier for klima og sirkulær økonomi

Det vil også være en dialog med deltakere etter hver sekvens

10.00–10.10

Pause og mingling

10.10–10.30

Foredragsholder: Henrik Lystad CEO, Norwaste

Nye direktiver og mål innen utsortering og materialgjenvinning kan endre sammensetningen av avfall til forbrenning, kan dette påvirke anleggene?

10.30–10.50

Foredragsholder: Ingrid Hitland, Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS | Snorre Gangaune VP, Portfolio and strategy, Statkraft Varme AS

Vi spør seminardeltakerne om deres erfaring med avgiften på avfallsforbrenning, og hva de tenker om effekten i årene som kommer

10.50–11.00

Pause og mingling

11.00–11.20

Foredragsholder: Lars Erik Harv Konst. adm.dir, Returkraft AS

Hva kan man lære av en ulykke, og hvilke virkemdiler kan man bruke?

11.20–11.40

Foredragsholder: Ellen Margrethe Svinndal Sjefingeniør, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet orienterer om saker de jobber med som er relevante for bransjen

11.40–12.00

Foredragsholder: Øyvind Underdahl Holm Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Gjennomgang av den siste utgaven av benchmarkingen

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.20

Foredragsholder: Ralf Schopwinkel COO, Geminor

Hva skjer med plastbehandlingen i fremtiden?

13.20–13.35

Foredragsholder: Stine Thorp Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Hva er god kommunikasjon? Hvordan formidle så folk forstår? Hvordan "komme på" og bli synlig i mediene?

13.35–14.00

Vi spør seminardeltakerne hvordan de kommuniserer ut i dag, og diskuterer hvordan dette kan gjøres på selskaps- og bransjenivå i fremtiden.

14.00–14.15

Pause og mingling

14.15–14.35

Foredragsholder: Jannicke Gerner Bjerkås Direktør CCS og karbonmarkeder, Hafslund Oslo Celsio

Hvordan er fremdriften for prosjektet, og vil prosjektet kunne bidra til å gjøre dette til en attraktiv investering for andre anlegg?

14.35–14.55

Foredragsholder: Anne Marit Post-Melbye Fagansvarlig industri, Zero

Zero har en rekke prosjekter som belyser potensialet for å innfri de nasjonale klimamålene, og belyser potensialet og virkemidler for dette.

14.55–15.00

Oppsummering og avslutning

Foredragsholder: Ingrid Hitland Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS

Ingrid Hitland

Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS

Ingrid Hitland er utdannet siv.ing fra NTH med hovedvekt på kommunalteknikk og med spesialfelt avfallshåndtering. Har arbeidet i avfallsbransjen i over 30 år, og er i dag daglig leder i BIR Avfallsenergi AS, som driver forbrenningsanlegget i Bergen samt et metallsorteringsanlegg for slagg og deponi. Hun er også leder av Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning

Fabio Poretti

Technical and Scientific Officer, Cewep - Confederation of European Waste to Energy Plants

Holds a MSc degree in Mechanical engineering at the University of Connecticut and a MSc in Energy Engineering at the Politecnico di Milano. Research fellow of the Politecnico di Milano fostering academic investigation into industrial perspective during 4 years in the field of material and energy recovery from residues. At CEWEP, Fabio transversally follows the legislative dossiers happening inside the European Green Deal, with particular focus to Energy&Climate policies, together with project management in the Waste-to-Energy sector.

Morten Carlsbæk

Fagkonsulent M.sc, Dakofa

Henrik Lystad

CEO, Norwaste

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Snorre Gangaune

VP, Portfolio and strategy, Statkraft Varme AS

Lars Erik Harv

Konst. adm.dir, Returkraft AS

Siviløkonom med lang fartstid både fra rådgivningsbransjen og som utøvende leder

Ellen Margrethe Svinndal

Sjefingeniør, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Leder direktoratets faggruppe for avfallsforbrenning. Industriseksjonen jobber med tillatelser etter forurensningsloven for industrien.

Øyvind Underdahl Holm

Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Sivilingeniør industriell kjemi, jobbet over 12 år i BIR Avfallsenergi som Miljørådgiver. Jobber med oppfølging av driften av energianlegget, i tillegg til kvalitetssystemene i selskapet.

Ralf Schopwinkel

COO, Geminor

Chief Sales Officer i gjenvinningsselskapet Geminor AS har over 25 års erfaring med materialgjenvinning og internasjonale avfallsmarkeder, blant annet fra Norsk Hydro. Som deleier i Geminor har Ralf siden 2008 bidratt til å utvikle selskapet til et av de ledende i Europa innen håndtering og behandling av avfall til material- og energigjenvinning. I dag jobber Ralf med returpapir (RCP), returtre, restavfall til energigjenvinning, samt avfallsplast til kjemisk gjenvinning. Ralf kommer opprinnelig fra Hannover i Tyskland, men har vært bosatt på Karmøy/Haugesund i snart 30 år

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Stine Thorp er kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Hun har 20 års erfaring som journalist, innholdsprodusent og kommunikasjonsrådgiver.

Jannicke Gerner Bjerkås

Direktør CCS og karbonmarkeder, Hafslund Oslo Celsio

Jannicke Gerner Bjerkås ledet Celsio’s karbonfangstprosjekt fra 2018 til vedtatt investeringsbeslutning, og er nå ansvarlig for forretningsutvikling og kommersialisering av CCS. Hun har fagkunnskap fra mer enn 10 år innen energigjenvinning, resirkulering og biologisk behandling av organisk avfall. Jannicke er tidligere offiser i Luftforsvaret og har utdannelse fra Luftkrigsskolen samt en MBA og en Master of Management.

Anne Marit Post-Melbye

Fagansvarlig industri, Zero

Anne Marit Post-Melbye jobber med klimaløsninger innen spesielt CCUS og bioøkonomi. Anne har erfaring som senioranalytiker i Rambøll Energi og jobbet med teknologi- og fremtidsanalyser for private og offentlige energiaktører, og er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø på NTNU med spesialisering innen industriell økologi og LCA.