Energigjenvinningsseminaret 2022

Velkommen til energigjenvinningsseminaret 2022 - årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av avfallsforbrennings rolle fremover, forbrenningsavgift, karbonfangst, reduserte utslipp og HMS. Sjekk ut programmet for mer detaljer!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges årlige fagseminar om energigjenvinning samler alle aktører som jobber med avfallsforbrenning med energigjenvinning. Årets seminar vil fokusere på nasjonale og internasjonale rammebetingelser, avfallsforbrenningens rolle i en mer sirkulær økonomi og på potensialet for å redusere karbonutslipp fra avfallsforbrenning ved utsortering og karbonfangst.

Avfall Norge har et begrenset antall rom til seminaret som kan bookes sammen med billetten.

Du kan selvfølgelig velge å booke hotellrom selv. Det er reservert ytterligere 40 rom til seminaret på Scandic Nidelven. Disse kan bookes med web-kode BAVN270922. Rommene er reservert frem til 6.september.

Det finnes også flere hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til Scandic Nidelven.

Hjertelig velkommen!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke-medlem

Se hvilke selskaper som er påmeldt her.

Påmeldingsfristen er 21. september

Tirsdag 27. september

18.00–19.00

Apéritif på Scandic Nidelven

19.00–21.00

Middag på Scandic Nidelven

Onsdag 28. september

09.00–09.05

Foredragsholder: Ingrid Hitland Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS

Praktisk info og informasjon om programmet

09.05–09.25

Foredragsholder: Fabio Poretti Technical and Scientific Officer, Cewep - Confederation of European Waste to Energy Plants

Gjennomgang av relevante direktiver for bransjen

09.25–09.45

Belyser effekten av avgift og ETS, og vurderer kommende direktiv for svensk avfallsforbenning

09.45–10.05

Foredragsholder: Henrik Lystad CEO, Norwaste

Nye direktiver og mål innen utsortering og materialgjenvinning kan endre sammensetningen av avfall til forbrenning, kan dette påvirke anleggene?

10.05–10.20

Pause og mingling

10.20–10.40

Sverige lanserer i løpet av 2022 en auskjon for fangst av biogent CO2, er dette aktuelt for avfallsforbrenning? Og hvordan har avgifter og ETS påvirket de svenske avfallsforbrenningsanleggene?

10.40–11.00

Foredragsholder: Ingrid Hitland, Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS | Snorre Gangaune VP, Portfolio and strategy, Statkraft Varme AS

Vi spør seminardeltakerne om deres erfaring med avgiften på avfallsforbrenning

11.00–11.15

Pause og mingling

11.15–11.30

Hva kan man lære av en ulykke, og hvilke virkemdiler kan man bruke?

11.30–11.45

Miljødirektoratet orienterer om saker de jobber med som er relevante for bransjen

11.45–12.00

Foredragsholder: Atle Tvedt Pedersen Driftssjef, BIR Avfallsenergi AS

Gjennomgang av den siste utgaven av benchmarkingen

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.20

Foredragsholder: Ralf Schopwinkel COO, Geminor

Hva skjer med plastbehandlingen i fremtiden?

13.20–13.40

Foredragsholder: Stine Thorp Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Hvordan kommuniserer vi, og hvordan synliggjøre bedre om behovet for avfallsforbrenning?

13.40–14.00

Vi spør seminardeltakerne om hvordan de kommuniserer og tanker om hvordan dette kan gjøres på selskaps- og bransjenivå i fremtiden

14.00–14.15

Pause og mingling

14.15–14.40

Foredragsholder: Janicke Gerner Bjerkås Direktør CCS, Hafslund Oslo Celsio

Hvordan er fremdriften for prosjektet, og vil prosjektet kunne bidra til å gjøre dette til en attraktiv investering for andre anlegg?

14.40–15.00

Foredragsholder: Anne Marit Post-Melbye Fagansvarlig industri, Zero

Zero har en rekke prosjekter som belyser potensialet for å innfri de nasjonale klimamålene, og belyser potensialet og virkemidler for dette.

15.00–15.10

Oppsummering og avslutning

Foredragsholder: Ingrid Hitland Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS

Ingrid Hitland

Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS

Ingrid Hitland er utdannet siv.ing fra NTH med hovedvekt på kommunalteknikk og med spesialfelt avfallshåndtering. Har arbeidet i avfallsbransjen i over 30 år, og er i dag daglig leder i BIR Avfallsenergi AS, som driver forbrenningsanlegget i Bergen samt et metallsorteringsanlegg for slagg og deponi. Hun er også leder av Avfall Norges faggruppe for energigjenvinning

Fabio Poretti

Technical and Scientific Officer, Cewep - Confederation of European Waste to Energy Plants

Holds a MSc degree in Mechanical engineering at the University of Connecticut and a MSc in Energy Engineering at the Politecnico di Milano. Research fellow of the Politecnico di Milano fostering academic investigation into industrial perspective during 4 years in the field of material and energy recovery from residues. At CEWEP, Fabio transversally follows the legislative dossiers happening inside the European Green Deal, with particular focus to Energy&Climate policies, together with project management in the Waste-to-Energy sector.

Henrik Lystad

CEO, Norwaste

Henrik Lystad har lang erfaring og inngående kjennskap om bransjen fra 16 år i Avfall Norge. Henrik har vært involvert i rammebetingelser og interessepolitisk arbeid innenfor avfallshåndtering og sirkulær økonomi i Norge og EU. Han har vært involvert i en rekke aktiviteter knyttet til blant annet innsamling av avfall, anskaffelser, utvikling av produsentansvaret, biogass og kompostering, energigjenvinning, materialgjenvinning og deponering, samt marin forsøpling og avfallshåndtering i utviklingsland.

Snorre Gangaune

VP, Portfolio and strategy, Statkraft Varme AS

Atle Tvedt Pedersen

Driftssjef, BIR Avfallsenergi AS

Ralf Schopwinkel

COO, Geminor

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Janicke Gerner Bjerkås

Direktør CCS, Hafslund Oslo Celsio

Anne Marit Post-Melbye

Fagansvarlig industri, Zero