Lukk søk

Energigjenvinning av avfall 2019

Avfall Norges seminar om energigjenvinning - bransjens egen møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

PRAKTISK INFO:

EARLYBIRD før 7. august, da øker prisen med 500 kr.

Seminar for energigjenvinning retter seg mot myndigheter, konsulenter, leverandører og operatører av energigjenvinningsanlegg. På seminaret får du en oppdatering på nye regler og krav som kommer og ellers på utviklingen rundt "hotte" tema som askehåndtering og klimautslipp, samt erfaringsdeling på teknologiske og praktiske innovasjoner. Årets seminar inkluderer også et besøk til Kvitebjørn Varme som ble satt i drift i 2017. Hold av datoene i kalenderen og kom til Tromsø - "Nordens Paris" 4.-5.september for et faglig og sosialt påfyll.

Overnatting kr.1290,- bestilles og betales av deltakeren selv innen 20.august via mail groups.theedge@choice.no Oppgi ref.21148 ved bestilling

Det kan bli gjort endringer i programmet frem til seminaret.

Onsdag 4. september

10.00–10.30

Ordfører i Tromsø Kristin Røymo ønsker velkommen til Tromsø.

10.30–10.30

Tema: Energigjenvinning for samfunnet

10.30–11.00

Energigjenvinningens rolle i sirkulær økonomien

Foredragsholder: Roy Ulvang Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

11.00–12.00

Myndighetenes oppfølging av avfallsforbrenningsanleggene

Foredragsholder: Bernt S. Ringvold, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning | Miriam Mekki Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.30

Utslippssøknader, fokusområder, føringer - erfaringer fra fylkesmannen

13.30–13.30

Tema: Energigjenvinning for miljøet

13.30–14.00

Hva gjør vi med flyveasken etter 2024?

Foredragsholder: Johnny Stuen Teknisk direktør, Energigjenvinningsetaten Oslo kommune

14.00–14.30

Hvordan kan metaller fra bunnaske bidra til de nasjonale gjenvinningsmålene?

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex

14.30–15.00

Er bunnasken ordinært eller farlig avfall etter nye metoder for basiskarakterisering?

Foredragsholder: Aage Christen Heie Miljørådgiver, COWI

15.00–15.30

Avfallsmarkedet fremover med nye gjenvinningsmål

Foredragsholder: Britt M. Limo Administrerende direktør, Remiks AS

16.00–18.00

Befaring til Kvitebjørn Varme AS

19.30–22.30

Middag på Clarion Hotel The Edge

Torsdag 5. september

09.00–09.00

Tema: Innovasjoner og utvikling

09.00–09.25

Erfaring fra testprosjekt med hydrogen til forbrenningsprosessen, for økt volum og lavere utslipp

Foredragsholder: Heiko Beilfuss Daglig leder, Blue Thing Norway AS

09.25–09.50

"Jakten på slagg" - læring fra smelteverk

Foredragsholder: nn, FREVAR ,

09.50–10.15

Avfallsvarme og fjernvarme "hånd-i-hånd"

Foredragsholder: Trygve Mellvang-Berg Kommunikasjonssjef, Norsk Fjernvarme

10.15–10.40

Resultater fra benchmarking av norske forbrenningsanlegg i 2018

Foredragsholder: Øyvind Underdahl Holm Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

10.40–11.00

CO2 utnyttelse til alger og fiskefór

11.00–11.30

Pause med utsjekk

11.30–11.30

Tema: Energigjenvinning for klimaet

11.30–12.15

Klimabidrag fra avfallsforbrenning - hvem er den egentlige forurenseren?

Foredragsholder: Lia Detterfelt , Renova AB, Affärsområde Återvinning

12.15–12.45

Karbonlagring eller -gjenvinning? Lagring i havbunnen eller nanokarbonfibre? To aktuelle bidrag fra energigjenvinningsanlegg

Foredragsholder: Jan Børge Sagmo Daglig leder, Bergen Carbon Solutions

12.45–13.00

Hva er status -avgift eller kvoter på klimautslipp fra avfallshåndtering?

Foredragsholder: nn, Avfall Norge ,

13.00–14.00

Lunsj

14.00–14.00

Slutt for årets seminar

Roy Ulvang

Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

Bernt S. Ringvold

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning

Miriam Mekki

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning

Johnny Stuen

Teknisk direktør, Energigjenvinningsetaten Oslo kommune

Johnny er Chair i ISWAs Working Group on Energy Recovery

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Aage Christen Heie

Miljørådgiver, COWI

Britt M. Limo

Administrerende direktør, Remiks AS

Heiko Beilfuss

Daglig leder, Blue Thing Norway AS

nn, FREVAR

Trygve Mellvang-Berg

Kommunikasjonssjef, Norsk Fjernvarme

Hvordan kan utnyttelse av sirkulær energi i byene spille sammen med elektrifiseringen av Norge, gjøre lavutslippssamfunnet billigere?

Øyvind Underdahl Holm

Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Lia Detterfelt

Jan Børge Sagmo

Daglig leder, Bergen Carbon Solutions

nn, Avfall Norge