Energigjenvinning av avfall 2019

Avfall Norges seminar om energigjenvinning - bransjens egen møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Deltakerliste:

NB: antallet kan være avvikende da deltakere må gi samtykke grunnet GDPR.

Last ned her

Presentasjoner fra seminaret:

Energigjenvinningens rolle i sirkulærøkonomien - Ulvang

Myndighetenes oppfølging av avfallsforbrenningsanleggene - Ringvold/Mekki

Utslippssøknader, fokusområder, føringer - erfaringer fra fylkesmannen - Krogstad

Hva gjør vi med flyveasken etter 2024? - Stuen

Hvordan kan metaller fra bunnaske bidra til gjenvinningsmålene? - Syversen

Metode for basiskarakterisering av bunnaske - Heie

Avfallsmarkedet fremover med nye gjenvinningsmål - Limo

Erfaring fra testprosjekt med hydrogen til forbrenningsprosessen - Beilfuss

Karbonfangst og avfallsforbrenning - Becidan

Resultater fra benchmarking av norske forbrenningsanlegg 2018 - Holm

Fleksibilitet i avfallsmottak - hvorfor bygger BIR ny hall? - Ragnvaldsen

Avfallsvarme og fjernvarme "hånd-i-hånd" - Mellvang-Berg

Fossilfri avfallsforbrenning - hvem er egentlig forurenseren? - Detterfelt

CCS prosjekt Fortum - Bakken

CCU prosjekt BIR - Sagmo

-------------

Seminar for energigjenvinning retter seg mot myndigheter, konsulenter, leverandører og operatører av energigjenvinningsanlegg. På seminaret får du en oppdatering på nye regler og krav som kommer og ellers på utviklingen rundt "hotte" tema som askehåndtering og klimautslipp, samt erfaringsdeling på teknologiske og praktiske innovasjoner.

Seminar om energigjenvinning i 2020 holdes 11.-12.november i Trondheim. Hold av datoen!

Onsdag 4. september

10.00–10.30

Ordfører i Tromsø Kristin Røymo ønsker velkommen til Tromsø.

10.30–10.30

Tema: Energigjenvinning for samfunnet

10.30–11.00

Energigjenvinningens rolle i sirkulær økonomien

Foredragsholder: Roy Ulvang Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

11.00–12.00

Myndighetenes oppfølging av avfallsforbrenningsanleggene

Foredragsholder: Bernt S. Ringvold, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning | Miriam Mekki Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.30

Utslippssøknader, fokusområder, føringer - erfaringer fra fylkesmannen

Foredragsholder: Per Kristian Krogstad Seksjonsleder vann- og forurensning, Fylkesmannen Troms og Finnmark

13.30–13.30

Tema: Energigjenvinning for miljøet

13.30–14.00

Hva gjør vi med flyveasken etter 2024?

Foredragsholder: Johnny Stuen Produksjonsdirektør, Oslo kommune

14.00–14.30

Hvordan kan metaller fra bunnaske bidra til de nasjonale gjenvinningsmålene?

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex

14.30–15.00

Er bunnasken ordinært eller farlig avfall etter nye metoder for basiskarakterisering?

Foredragsholder: Aage Christen Heie Miljørådgiver, COWI

15.00–15.30

Avfallsmarkedet fremover med nye gjenvinningsmål

Foredragsholder: Britt M. Limo Administrerende direktør, Remiks AS

16.00–18.00

Befaring til Kvitebjørn Varme AS

19.30–22.30

Middag på Clarion Hotel The Edge

Torsdag 5. september

09.00–09.00

Tema: Innovasjoner og utvikling

09.00–09.25

Erfaring fra testprosjekt med hydrogen til forbrenningsprosessen, for økt volum og lavere utslipp

Foredragsholder: Heiko Beilfuss Daglig leder, Blue Thing Norway AS

09.25–09.50

Foredragsholder: Michael Becidan Seniorforsker, Sintef Energi

Hva tror forskningsmiljøene om hvilken rolle karbonfangst vil få for avfallsforbrenning i et litt overordnet perspektiv? Det gis også et lite overblikk over pågående forskning på karbonfangst.

09.50–10.15

Resultater fra benchmarking av norske forbrenningsanlegg i 2018

Foredragsholder: Øyvind Underdahl Holm Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

10.15–10.40

Fleksibilitet i avfallsmottak - hvorfor bygger BIR Avfallsenergi hall?

Foredragsholder: Erlend Ragnvaldsen Salgssjef/ Forretningsutvikler, BIR Avfallsenergi AS

10.40–11.00

Avfallsvarme og fjernvarme "hånd-i-hånd"

Foredragsholder: Trygve Mellvang Tomran-Berg Daglig leder, Norsk Fjernvarme

11.00–11.30

Pause med utsjekk

11.30–11.30

Tema: Energigjenvinning for klimaet

11.30–12.15

Klimabidrag fra avfallsforbrenning - hvem er den egentlige forurenseren?

Foredragsholder: Lia Detterfelt , Renova AB, Affärsområde Återvinning

12.15–12.45

Karbonlagring eller -gjenvinning? Lagring i havbunnen eller nanokarbonfibre? To aktuelle bidrag fra energigjenvinningsanlegg

Foredragsholder: Jan Børge Sagmo, Daglig leder, Bergen Carbon Solutions | Jon Iver Bakken Avdelingssjef miljø og samfunnsansvar, Hafslund Oslo Celcio

13.00–14.00

Lunsj

14.00–14.00

Slutt for årets seminar

Roy Ulvang

Fagrådgiver Energigjenvinning, Avfall Norge

Bernt S. Ringvold

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning

Miriam Mekki

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning

Per Kristian Krogstad

Seksjonsleder vann- og forurensning, Fylkesmannen Troms og Finnmark

Johnny Stuen

Produksjonsdirektør, Oslo kommune

Johnny Stuen er Produksjonsdirektør ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, og leder av arbeidsgruppen for energigjenvining i ISWA (International Solid Waste Association)

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.

Aage Christen Heie

Miljørådgiver, COWI

Britt M. Limo

Administrerende direktør, Remiks AS

Heiko Beilfuss

Daglig leder, Blue Thing Norway AS

Michael Becidan

Seniorforsker, Sintef Energi

Michael Becidan, PhD NTNU (energi fra biomasse og avfall), seniorforsker SINTEF Energi siden 2006. Involvert i en rekke FoU prosjekter om bioenergi og energiutnyttelse avfall. I det siste: prosjektleder for KPN WtE 2030 (ferdig i januar 2021) og for KSP CircWtE (som starter veldig snart) som skal se på hvordan sirkulær økonomi kan påvirke håndtering av avfall (husholdningsavfall, næringsavfall hovedsakelig).

Øyvind Underdahl Holm

Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Sivilingeniør industriell kjemi, jobbet over 12 år i BIR Avfallsenergi som Miljørådgiver. Jobber med oppfølging av driften av energianlegget, i tillegg til kvalitetssystemene i selskapet.

Erlend Ragnvaldsen

Salgssjef/ Forretningsutvikler, BIR Avfallsenergi AS

Trygve Mellvang Tomran-Berg

Daglig leder, Norsk Fjernvarme

Tomren-Berg er utdannet ved Universitetet i Oslo og Journalisthøgskolen i Oslo. Han arbeidet i en årrekke som nyhetsreporter i NTBs samfunnsavdeling, før han i 2007 dro til Brussel som Europa-korrespondent for NTB. Tre år senere gikk han til stillingen som informasjonssjef i EØS-tilsynet ESA, før han kom tilbake til Norge og begynte i Norsk Fjernvarme som kommunikasjonssjef i mai 2013. I juni 2020 tok han over som daglig leder i organisasjonen.

Lia Detterfelt

Jan Børge Sagmo

Daglig leder, Bergen Carbon Solutions

Jon Iver Bakken

Avdelingssjef miljø og samfunnsansvar, Hafslund Oslo Celcio

Jon Iver Bakken er leder for bærekraft og ytre miljø i Hafslund Oslo Celsio, som er landets største aktør innen avfallsforbrenning og fjernvarme. Bakken er sentral i en rekke utvalg, herunder FGA, og jobber tett opp mot nasjonale og internasjonale myndigheter. Bakken er utdannet sivilingeniør og har lang fartstid som forsker og konsulent innen energi- og miljøfaget.