Energigjenvinning av avfall 2020

Avfall Norges seminar om energigjenvinning - bransjens egen møteplass for avfallsbehandling med energigjenvinning.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Seminar for energigjenvinning retter seg mot myndigheter, konsulenter, leverandører og operatører av energigjenvinningsanlegg. På seminaret får du en oppdatering på regler og krav som kommer og ellers på utviklingen rundt "hotte" tema.

Presentasjoner fra årets webinar finner du her:

Miljødirektoratet - Myndighetenes oppfølging av forbrenningsanleggene

CO2-avgift - erfaring med påvirkningsarbeidet

Stena Recycling - Hva skjer på Raudsand? Hva er status for Halosep i Danmark?

Avfall Sverige - erfaringer fra innføring av forbrenningsskatten i Sverige

SSB - Hvor føres klimautslipp og energi fra forbrenning i statistikken?

Avfall Norge - virkemidler for karbonfangst fra avfallsforbrenning

Sparks - Røykgassrensing, fra fossilkull til biokull - reduserte utslipp og bærekraftig drift

Proactima - Hvordan styre trusler og muligheter?

Norsk Fjernvarme - EU satser på gjenbruk av energi

BIR Avfallsenergi - benchmarking av 2019-tall på forbrenning

IVAR - Hvilke konsekvenser kan ettersorteringsanlegg få for forbrenningsanleggene på kort og lang sikt?

Geminor - Effekter av korona på avfallsmarkedet

Onsdag 11. november

10.00–10.10

Ønsker velkommen

10.10–10.40

Foredragsholder: Miriam Mekki, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning | Marianne Rist-Larsen Reime Senior Manager, Advisory / KPMG ESG Advisory

Oppdatering fra Miljødirektoratet om relevante saker innen forbrenning og avfallsbehandling som har skjedd det siste året.

10.40–11.00

CO2-avgift? Hvem er forurenseren? Erfaring med påvirkningsarbeidet.

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

11.00–11.15

Hva skjer på Raudsand? Hva er status for Halosep i Danmark

Foredragsholder: Geir Sørensen Senior rådgiver, Stena Recycling

11.15–12.00

Lunsjpause

12.00–12.15

Erfaringer fra innføring av forbrenningsskatten i Sverige

Foredragsholder: Klas Svensson Rådgiver, Avfall Sverige

12.15–12.30

Foredragsholder: Ann Christin Bøeng, Seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå, seksjon for energi, miljø og transportstatistikk | Lene Skyrudsmoen Seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå

Innlegget gir en kort innføring i hvordan statistikken på utslipp og energiproduksjon fra avfallsforbrenningsanlegg føres i SSB’s fjernvarme- og utslippsstatistikk.

12.30–12.45

Virkemidler for karbonfangst fra avfallsforbrenning

Foredragsholder: Paal Frisvold EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

12.45–13.00

Pause

13.00–13.15

Foredragsholder: Lars Fredrik Bugge Salgssjef, Sparks AS

Røykgassrensing med biokull fra kokos imøtekommer fremtidens krav til bærekraftig drift og forbedret renseeffekt.

13.15–13.30

Hvordan styre trusler og muligheter?

Foredragsholder: Jens Thomas Sagør , Proactima

13.30–13.45

EU satser på gjenbruk av energi

Foredragsholder: Trygve Mellvang Tomran-Berg Daglig leder, Norsk Fjernvarme

13.45–14.00

Pause

14.00–14.15

Foredragsholder: Øyvind Underdahl Holm Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Presentasjon av innsamlede driftsdata fra forbrenningsanleggene i Norge for 2019.

14.15–14.30

Foredragsholder: Rudolf Meissner Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS

Meissner vil først skissere hvilke avfallsfraksjoner, hvilke kvantiteter og kvaliteter et automatisk sorteringsanlegg for restavfall er i stand til å sortere ut. Deretter knyttes disse resultatene sammen med mulige konsekvenser for forbrenningsanleggene. Innlegget avsluttes med en betraktning av hvorvidt et samspill mellom forbrenningsanlegg og (for-)sorteringsanlegg kan bidra til å oppfylle felles klima- og miljøpolitiske mål.

14.30–14.45

Foredragsholder: Kjetil Vikingstad Daglig leder, Geminor

Beskriver noen nasjonale og europeiske effekter av korona på forsyning av avfall, avfallstrevirke til material og energigjenvinning i et kortsiktig perspektiv.

14.45–15.00

Oppsummering og avslutning

Miriam Mekki

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og grunnforurensning

Marianne Rist-Larsen Reime

Senior Manager, Advisory / KPMG ESG Advisory

Marianne har mye kompetanse innen avfall og sirkulær økonomi. Før hun startet i KPMG jobbet Marianne som seniorrådgiver innen avfall i Miljødirektoratet. Der gjorde hun oppdrag og utredninger til Klima- og miljødepartementet, særlig innenfor nye nasjonale og europeiske regelverk og rapporteringsforpliktelser. Marianne har også vært nasjonal ekspert i arbeidsgrupper innen avfall i EU-kommisjonen og i nordiske samarbeid, samt bidratt i den nasjonale rapporteringen på FNs bærekraftsmål. Marianne har også erfaring fra fornybarnettverket Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) der hun var initiativtager til dialog, erfaringsdeling, konseptutvikling, organisering av møteplasser for å involvere og engasjere aktører på tvers av offentlig sektor, akademia og det private næringsliv. Her jobbet hun med både kommuner og IKS’er innenfor avfallssektoren. Marianne jobber nå i KPMG med rådgivning og støtte til utvikling og implementering av bærekraftstrategi i norske virksomheter. Hun jobber også med rapporteringsprosjekter og oppfølging av bærekraft i offentlige anskaffelser.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Geir Sørensen

Senior rådgiver, Stena Recycling

Geir Allum Sørensen, senior selvstendig rådgiver som de siste årene har representert Stena Recycling i faggruppe for masse og deponi i Avfall Norge. Geir har en allsidig bakgrunn både fra design og drift av sorteringsanlegg, basiskarakterisering og klassifisering av avfall ifra selskapene Veidekke Gjenvinning, Norsk Gjenvinning, Mepex Consult og vært prosjektleder for forsøket på etablering av nasjonalt gjenvinningsanlegg for farlig uorganisk avfall på Raudsand for Stena Recycling og Veidekke.

Klas Svensson

Rådgiver, Avfall Sverige

Klas Svensson er sivilingeniør i økosystemteknologi og er rådgiver for energigjenvinningsgruppen i Avfall Sverige. Han har tidligere jobbet som miljøinspektør, og som miljøansvarlig på fylkesnivå og i det svenske Naturvårdsverket.

Ann Christin Bøeng

Seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå, seksjon for energi, miljø og transportstatistikk

Ann Christin jobber med energistatistikk i Statistisk sentralbyrå og da spesielt med energibalanser og fjernvarmestatistikk.

Lene Skyrudsmoen

Seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå

Lene jobber med utslippsstatistikk, spesielt fra avfall, avløp og produktbruk.

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Lars Fredrik Bugge

Salgssjef, Sparks AS

Jens Thomas Sagør

Trygve Mellvang Tomran-Berg

Daglig leder, Norsk Fjernvarme

Tomren-Berg er utdannet ved Universitetet i Oslo og Journalisthøgskolen i Oslo. Han arbeidet i en årrekke som nyhetsreporter i NTBs samfunnsavdeling, før han i 2007 dro til Brussel som Europa-korrespondent for NTB. Tre år senere gikk han til stillingen som informasjonssjef i EØS-tilsynet ESA, før han kom tilbake til Norge og begynte i Norsk Fjernvarme som kommunikasjonssjef i mai 2013. I juni 2020 tok han over som daglig leder i organisasjonen.

Øyvind Underdahl Holm

Miljørådgiver, BIR Avfallsenergi AS

Sivilingeniør industriell kjemi, jobbet over 12 år i BIR Avfallsenergi som Miljørådgiver. Jobber med oppfølging av driften av energianlegget, i tillegg til kvalitetssystemene i selskapet.

Fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland, IVAR IKS

Meissner jobber i dag som fagansvarlig renovasjon i IVAR IKS i Rogaland. Der er han ansvarlig for utredninger av nye tiltak, planlegging og reorganisering innen avfall og gjenvinning.

Tidligere stillinger (i grove trekk) Han begynte sin yrkeskarriere som samfunnsforsker på Rogalandsforskning på midten av 1980-tallet der han fram til 1998 gjennomførte en rekke studier innen miljø og avfall. Videre var han ansatt som prosjektleder i regionalplanavdelingen i Rogaland fylkeskommune og jobbet der bl.a. med «Avfallsplan Rogaland» og «Aksjon Jærvassdrag». Fra 2002 til 2014 var Meissner fagsjef renovasjon i Stavanger kommune. Han har i den perioden fått tildelt flere priser, både lokalt, regionalt og nasjonalt, for sin innovative innsats. - Utdanning (inkl evt relevante spesialiseringer/kurs) Meissner er utdannet samfunnsgeograf fra Tyskland, med tilleggsutdanninger innen juss, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og geologi. Han har deltatt på en rekke avfallsrelaterte kurs, seminarer og konferanser gjennom 30 år. Meissner er styreleder i Avfallsforum Rogaland og styremedlem i Avfallsforsk. - Erfaring/historie som kursholder? Meissner er blitt ofte brukt som foredragsholder på konferanser og seminarer. Han har undervist ingeniørstudenter i waste management på Lucian Blaga Universitetet i Sibiu, Romania. Videre har han vært arrangør og reiseleder for mange avfallsfaglige ekskursjoner til Mellom-Europa gjennom 25 år. Han har vært med på å holde Grunnkurs avfall siden 2016.

Kjetil Vikingstad

Daglig leder, Geminor

Drevet i avfallsbransjen i hele sin yrkesaktive karriere. Startet Haugaland Gjenvinning i 1997, Geminor fra 2004.