Energisystemet i fugleperspektiv

Månedstemaet i mars er energi. Denne første fredagen vil vi starte med en innføring av energisystemet. Hvordan fungerer energimarkedet, hvilken rolle har de ulike energibærerne i energisystemet og hva betyr det med sentralisert energiproduksjon vs. lokal? Hvordan påvirker dette avfalls- og gjenvinningsbransjen. og den sirkulære økonomien? Og nå som det tas store grep for å bli uavhengig av Russlands gass, hvordan påvirker det norsk gass- og biogass-situasjon?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Bli medlem av Avfallsforsk og få alle webinarene gratis

.

08.30–08.35

Velkommen og intro til dagens tema

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Torjus Folsland Bolkesjø Professor, NMBU

En innføring for oss som ikke jobber i energimarkedet til daglig. Hvordan fungerer energi-markedet og hvilken rolle har de ulike energibærerne i energisystemet.

08.50–09.05

Foredragsholder: Anders Bjartnes Redaktør, Energi og Klima; Norsk klimastiftelses nettavis

Hvilken energiomstilling skal til for å nå klima- og bærekraftsmålene, og hvordan skal vi oppnå dette? Og hvordan skal vi oppoppnå en grønn omstilling. Mulighetene til å drive frem et grønt skifte, basert på desentral verdiskaping og reell overføring av makt, er egentlig ganske god. Det er rundt om i hele landet at de nye grønne jobbene kommer. En massiv satsing på lokal energiproduksjon (ikke et låvetak uten solceller) ville vært et symbolsk grep som også ville bidra både til kraftbalansen og dempe sårbarheten mot svingende energipriser.

09.05–09.20

Foredragsholder: Peter Breuhaus Sjefsforsker, NORCE

Peter Breuhaus presenterer hvordan NORCE jobber tverrfaglig med energisystemer og framtidens nullutslipp energiløsninger for bygg, næringer, nabolag og regioner. Han vil også trekke frem konkrete eksempler på utforming av lokale energisystemer.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Torjus Folsland Bolkesjø

Professor, NMBU

Anders Bjartnes

Redaktør, Energi og Klima; Norsk klimastiftelses nettavis

Anders Bjartnes er redaktør for nettavisen Energi og Klima som utgis av Norsk Klimastiftelse. Han har bakgrunn som journalist i blant annet Dagens Næringsliv.

Peter Breuhaus

Sjefsforsker, NORCE

Peter Breuhaus forsker på energisystemer i Norce. Han har tidligere vært tilknyttet Zurich University of Applied Science, og har bred bakgrunn med FoU-prosjekter og arbeid hos fra leverandørindustrien blant annet ABB og Alstom.