EPR and DRS - learning and outlook - ISWA webinar

Pantesystemer og utvidet produsentansvar for emballasje- hva skjer i Europa og hva er utsiktene fremover? Bli oppdatert på det som skjer i Europa! ISWA inviterer medlemmer av Avfall Norge til gratis webinar.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Nytt ISWA-webinar i serien Europeiske rundebordskonferanser. Målet er erfaringsutveksling på tvers av Europa. 26. januar er tema pantesystemer og utvidet produsentansvar for emballasje. Hva har vi lært og hvordan ser bildet ut fremover? ISWA - international solid waste association - har utviklet dette tilbudet i samarbeid med blant annet Avfall Norge, og webinaret er gratis for alle medlemmer av Avfall Norge og andre medlemmer av ISWA.

EPR: extended producer responsibility (utvidet produsentansvar)

DRS: deposit refund scheme (pantesystem)

Mer informasjon og påmelding på iswa.org.

Onsdag 26. januar

14.00–14.02

Welcome and introduction

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Arne Ragossnig CEO, RM Umweltkonsulenten ZT GmbH

14.02–14.10

Foredragsholder: Joachim Quoden Adm. direktør, EXPRA

A brief introduction and update on the latest proposals about extended producer responsibility from the European Commission. Joachim Quoden will also present ISWAs work on EPR up to now.

14.10–14.20

Foredragsholder: Philippe Diercxsens Packaging and environment manager, Danone Waters

Circular economy and sustainable waste management as strategic issues for the global food company Danone.

14.20–14.30

Foredragsholder: Christoph Scharff CEO, Altstoff Recycling Austria AG (ARA)

Learnings and outlook of EPR in Austria

14.30–14.40

Foredragsholder: Graham Houlder Project Coordinator and Managing director, CEFLEX - A Circular Economy for Flexible Packaging

How to make flexible packaging circular, and how to encourage companies to change the design of flexible packaging and pushing EPR and waste management to collect and sort flexibles in the right way.

14.40–14.50

Foredragsholder: Kjell Olav Maldum Adm. direktør, Infinitum AS

Kjell Olav Maldum will present the Norwegian deposit system, key factors of success and future prospects.

14.50–15.00

Question and intro to breakout rooms

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Arne Ragossnig CEO, RM Umweltkonsulenten ZT GmbH

15.00–15.40

Breakout-rooms/group discussions

15.40–16.00

Summary from groups and closing remarks

Foredragsholder: Arne Ragossnig, CEO, RM Umweltkonsulenten ZT GmbH | Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Joachim Quoden Adm. direktør, EXPRA

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Arne Ragossnig

CEO, RM Umweltkonsulenten ZT GmbH

Arne Ragossnig er visepresident i ISWA.

Joachim Quoden

Adm. direktør, EXPRA

Joachim Quoden har arbeidet med utvidet produsentansvar i Europa i en årrekke; Fra Grønt Punkt i Tyskland på 1990-tallet, til Pro Europe og deretter EXPRA. Han er leder av ISWAs Europa-gruppe, og nestleder i ISWAs arbeidsgruppe for juridiske spørsmål. Han har bakgrunn som advokat.

Philippe Diercxsens

Packaging and environment manager, Danone Waters

Environment manager. Coordination of DANONE WATERS strategy in the field of environmental policy. Packaging waste management. Promotion of the use of recycled plastics in food contact applications. Follow-up of Green Dot schemes in charge of packaging waste collection and sorting (Eco-Emballages, FOST-Plus, Valorlux, Eco-Embes etc.). Carbon footprint of beverage packaging and products. Sustainable Production and consumption policy.

Christoph Scharff

CEO, Altstoff Recycling Austria AG (ARA)

Professor, Tidligere president i ISWA.

Graham Houlder

Project Coordinator and Managing director, CEFLEX - A Circular Economy for Flexible Packaging

Kjell Olav Maldum

Adm. direktør, Infinitum AS

Kjell Olav Maldum har vært adm.dir for Infinitum (tidligere Norsk Resirk) siden 2007. Han var leder for Dagligvarehandelens Miljøforum fra 2001-2007.