EU Waste Laws and national implementation - ISWA webinar

ISWA inviterer medlemmer av Avfall Norge til gratis webinar. Webinaret ledes av Nancy Strand sammen med visepresident i ISWA Arne Ragossnig.

Beskrivelse
Program


Målet med webinaret er erfaringsutveksling på tvers av landene i Europa, og dette er første webinar i en ny serie som er kalt europeiske rundebordskonferanser. Første tema ut er: Hva gjøres for å oppnå EUs materialgjenvinningsmål og øke bruken av resirkulerte råvarer. Fra Norge deltar klyngen CIVAC i Midt-Norge, representert ved Trond Norum. ISWA - international solid waste association - har utviklet dette tilbudet i samarbeid med blant annet Avfall Norge, og webinaret er gratis for alle medlemmer av Avfall Norge og andre medlemmer av ISWA.

For nærmere informasjon om webinaret følg linken under:

Content setup Regional Networking Roundtable 31 August 2021 1

Tirsdag 31. august

14.00–14.15

Introduction and Status

14.15–14.25

Policy in the Netherlands and recycling

14.25–14.35

Implementation in Denmark

14.35–14.45

Developing new business/circular economy models by grouping municipal and private waste management companies with other producers in Norway

14.45–14.55

Following the legislation outside of the EUropean Union in the United Kingdom

14.55–15.05

Implementation in Austria

15.05–16.00

Roundtable Discussion