EU-webinar: Batteriforordningen

Velkommen til vårt første EU-webinar i rekken! Det er gratis og denne gangen tar vi for oss batteriforordningen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Forslaget til ny batteriforordning ble lagt fram av Kommisjonen i desember 2020 som en oppfølging av handlingsplan for sirkulær økonomi. Forordningen skal erstatte EUs batteridirektiv fra 2006 og endrer EUs forordning om markedstilsyn og produktsamsvar (2019/1020/EF). Den ble endelig vedtatt i juli i år og trådte i kraft 17. august. Forordningen er ambisiøs og omfatter hele verdikjeden for batterier. Kapittel 8 omhandler håndtering av batterier som har blitt avfall, og spesielt utvidet produsentansvar spiller en viktig rolle i lovverket. Med oss på dette webinaret har vi derfor Miljødirektoratet, som forteller om implementering av regelverket i norsk lovverk, og Norsirk som ser på forordningen fra returselskapenes ståsted.

Les mer om forordningen her.Torsdag 21. september

09.00–09.05

Velkommen og kort introduksjon

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

09.05–09.15

Foredragsholder: Ole Thomas Thommesen Seniorrådgiver, Miljødirekoratet

Ole Thomas forklarer hvordan Miljødirektoratet jobber med å implementere forordningen i norsk regelverk

09.15–09.25

Foredragsholder: Morten Onsrud Fagsjef batterier, Norsirk AS

Morten fra Norsirk snakker om hvordan de antar at forordningen vil påvirke returselskapene

09.25–09.30

Spørsmålsrunde

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Ole Thomas Thommesen

Seniorrådgiver, Miljødirekoratet

Morten Onsrud

Fagsjef batterier, Norsirk AS

Morten Onsrud har jobbet med batterier i Norsirk siden 2018. Han har en doktorgrad i materialteknologi fra NTNU, med vekt på batterier. Morten Onsrud var styremedlem i Avfallsforsk 2019-2021