EU-webinar: Sirkulærøkonomi i forordning om kritiske råvarer

Velkommen til denne månedens EU-webinar! Det er gratis og denne gangen handler det om rammeverket for kritiske råmaterialer

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Kommisjonene la 16. mars 2023 frem et forslag til forordning som omhandler kritiske råmaterialer - Critical Raw Material Act (CRMA). Kritiske materialer og råstoffer er av EU definert som materialer som har stor økonomisk viktighet og hvor det er knyttet risiko til tilgangen («high supply risk»).

Bakgrunnen for forslaget er at de kritiske råmaterialene er uunnværlige for et bredt sett av strategiske sektorer, inkludert nullutslippindustrien, den digitale industrien, romfart og forsvarssektoren. De er også avgjørende for å kunne få til en grønn omstilling i EU, og etterspørselen er spådd å øke drastisk fremover. Samtidig er de fleste av disse råmaterialene importert fra land utenfor Europa. EU må derfor redusere risikoen knyttet til avhengigheten til andre land og sikre egen forsyning av de kritiske råmaterialene. Overordnet er formålet å styrke ulike stadier i EUs forsyningskjede for kritiske råmaterialer, diversifisere EUs import for å redusere «strategisk avhengighet», å forbedre EUs overvåkingskapasitet når det gjelder forstyrrelser i forsyningskjeden og øke resirkulering av kritiske råmaterialer i EU.

I tillegg til det overordnede målet inneholder forordningen en oppdatert liste over kritiske råmaterialer, samt en liste over strategiske råmaterialer. Strategiske råmaterialer er avgjørende for teknologi som er viktig for Europas grønne og digitale ambisjoner og for forsvar og romfart - og hvor det i fremtiden kan bli risiko til tilgang.

Les mer om forordningen her.

Torsdag 7. desember

09.00–09.02

Velkommen og kort introduksjon

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

09.02–09.15

Foredragsholder: Vibeke Henden Nilssen Seniorrådgiver, seksjon for sirkulær økonomi, Miljødirektoratet

Vibeke fra Miljødirektoratet skal forklare oss hensikten med Forordning om kritiske råmaterialer og hvilke krav den stiller til sirkulærøkonomi.

09.15–09.30

Foredragsholder: Anja Ronesen Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS

Anja fra Renas skal forklare hvordan bransjen vår kan bidra til tilgang på kritiske råvarer - med henblikk til forordningen.

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Vibeke Henden Nilssen

Seniorrådgiver, seksjon for sirkulær økonomi, Miljødirektoratet

Vibeke Henden Nilssen begynte i Miljødirektoratet i april i år og jobber med sirkulær økonomi, særlig med flere av de nye EU-kravene som kommer. Hun er utdannet biolog og har tidligere jobbet 9 år i DNV og 17 år i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Anja Ronesen

Markeds- og kommunikasjonssjef, RENAS