EU-webinar: EU ETS og avfallsforbrenning

Velkommen til denne månedens EU-webinar! Det er gratis og denne gangen handler det om kvotesystemet - EU ETS

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

EUs klimakvotesystem (EU ETS) er en sentral del av den europeiske innsatsen for å redusere utslipp av klimagasser fra industri, kraftproduksjon og luftfart. Hovedprinsippet i EUs kvotesystem er at det settes et tak for de samlede lovlige utslippene i EU gjennom at et visst antall kvoter er tilgjengelige i et kvotemarked. Formålet med systemet er å skape insentiver til å redusere utslipp fra de kvotepliktige aktivitetene i tråd med overordnede klimamål.[1]

Fra januar 2024 kommer avfallsforbrenningsanlegg delvis inn i systemet gjennom endringer i EUs klimakvotedirektiv. Endringen ble vedtatt i EU sommeren 2023 og skal etter planen tas inn i norsk lov så den også vil gjelde i Norge fra nyttår. Endringen i direktivet inkluderer krav til at avfallsforbrenningsanlegg får plikt til å rapportere og overvåke CO2 i henhold til samme forordning om overvåking og rapportering som andre anlegg i kvotesystemet følger (MR-forordningen). Rapporterte utslipp skal verifiseres av akkreditert verifikatør i henhold til AV-forordningen.

Innen 31. juli 2026 skal Kommisjonen legge frem en konsekvensutredning der de ser på om avfallsforbrenningsanlegg skal bli en del av klimakvotesystemet fra 2028.

På dette webinaret møter vi Oskar Aalde fra Miljødirektoratet som skal snakke om kvotesystemet - både hva det er og om de nye reglene for avfallsforbrenning. I tillegg stiller Jon Iver Bakken fra Hafslund Oslo Celsio som skal fortelle om reglene sett fra anleggene sin side - hva har dette å si for bransjen sin del?

Torsdag 25. januar

09.00–09.02

Velkommen og kort introduksjon

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

09.02–09.15

Oskar Aalde fra Miljødirektoratet skal holde en presentasjon om kvotesystemet og hvordan dette kommer til anvendelse for avfallsforbrenningsanleggene fra og med 2024.

09.15–09.30

Foredragsholder: Jon Iver Bakken Avdelingssjef miljø og samfunnsansvar, Hafslund Oslo Celcio

Jon Iver Bakken fra Hafslund Oslo Celsio vil forklare hvordan de nye reglene påvirker avfallsforbrenningsanleggene, og dermed også bransjen.

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Jon Iver Bakken

Avdelingssjef miljø og samfunnsansvar, Hafslund Oslo Celcio

Jon Iver Bakken er leder for bærekraft og ytre miljø i Hafslund Oslo Celsio, som er landets største aktør innen avfallsforbrenning og fjernvarme. Bakken er sentral i en rekke utvalg, herunder FGA, og jobber tett opp mot nasjonale og internasjonale myndigheter. Bakken er utdannet sivilingeniør og har lang fartstid som forsker og konsulent innen energi- og miljøfaget.