EU-webinar: Taksonomien

Velkommen til denne månedens EU-webinar! Det er gratis og denne gangen handler det om taksonomien.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter.

Europakommisjonen fastsatte 27. juni 2023 en delegert rettsakt med kriterier for aktiviteter som kan bidra til målene knyttet til vann, sirkulærøkonomi, forurensning og naturmangfold. Flere av disse kriteriene treffer vår bransje. De nye kriteriene vil tre i kraft i EU 1. januar 2024 om Europaparlamentet og Rådet ikke avviser rettsaktene.

Les mer om taksonomien her.

Torsdag 26. oktober

09.00–09.02

Velkommen og kort introduksjon

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

09.02–09.15

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Grunnar fra Norsk Industri snakker om hvordan han tolker at miljøkriteriene i taksonomien vil bli brukt for å vurdere finansiering av investeringer og hvordan dette vil påvirke vår bransje.

09.15–09.30

Foredragsholder: Alexandra Isabel Sveinsen Treimo Nature Analyst Manager, NG Group

Alexandra i NG Group skal snakke om hvilke utfordringer de har møtt på underveis i arbeidet med taksonomien, slik som vurdering av relevante aktiviteter, innhenting av data, dokumentasjon o.l., og hvordan dette treffer dem og bransjen.

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini er bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri. Han har tidligere jobbet i bl.a. Miljøstiftelsen Bellona, Direktoratet for byggkvalitet og vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget.

Alexandra Isabel Sveinsen Treimo

Nature Analyst Manager, NG Group

Alexandra er toksikolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun jobbet tidligere som miljøsjef i Norsk Gjenvinning m3 med forurensede masser, deponi, vannovervåking, tillatelser med mer. Hun jobber nå som Nature Analyst Manager i NG Group, blant annet som prosjektleder for EU-taksonomien og med bærekraft for konsernet.