Arskonferansen 2024 banner mobile

EUs plastskatt - hva betyr det for oss?

EU skal innføre skatt på ikke-materialgjenvunnet plastemballasje fra 01.01 2021. Hva gjør EU-landene for å innkreve denne skatten og hva betyr dette for norsk avfalls - og gjenvinningsbransje?

Beskrivelse
Program

Seminaret belyser reaksjoner i både EU og i Norge. Hvilke muligheter og utfordringer vil dette kunne gi Norge, hva kan det bety for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Europa og hvilke muligheter gir dette industrien, er noen av spørsmålene som vil bli drøftet.

Se programfanen for program. Endringer kan forekomme.

Dette seminaret holdes digitalt.

Se lenke til Avfall Norges artikkel "EU innfører ny skatt på plastavfall fra 1. januar 2021"

Torsdag 8. oktober

10.00–12.00

 • Velkommen ved Cecilie Lind, Adm. dir. Avfall Norge
 • Hva går EUs nye plastskatt ut på? v/ Paal Frisvold, Avfall Norge
 • Reaksjoner i EU og bransjeorganisasjonene i Brussel v/ Agné Razgaityté, CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants)
 • What will it mean for the plastics industry? V/ David Carroll, PlasticsEurope(European association for plastics manufacturers)
 • Paneldebatt: Hvilke konsekvenser vil plastskatten kunne få for bransjen vår og emballasjemarkedet v/ Cecilie Lind
  • Magnar Bakke, INEOS
  • Henrik Lystad, Norwaste
  • Axel Heiberg-Andersen, Nestlé
 • Q&A og diskusjon