Lukk søk

EUs plastskatt - hva betyr det for oss?

EU skal innføre skatt på ikke-materialgjenvunnet plastavfall fra 01.01 2021. Hva gjør EU-landene for å innkreve denne skatten og hva betyr dette for norsk avfalls - og gjenvinningsbransje?

Beskrivelse
Program

Seminaret belyser reaksjoner i både EU og i Norge. Hvilke muligheter og utfordringer vil dette kunne gi Norge, hva kan det bety for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Europa og hvilke muligheter gir dette industrien, er noen av spørsmålene som vil bli drøftet.

Se programfanen for program. Endringer kan forekomme.

Dette seminaret holdes digitalt men tillater også oppmøte i Avfall Norges lokaler ihht gjeldene smittevernregler og kapasitet.

Se lenke til Avfall Norges artikkel "EU innfører ny skatt på plastavfall fra 1. januar 2021"

Torsdag 8. oktober

10.00–12.00

  • Velkommen v/ Cecilie Lind, Avfall Norge
  • Hva går EUs nye plastskatt ut på? v/ Paal Frisvold, Avfall Norge
  • Reaksjoner i EU og medlemslandene v/ Agné Razgaityté, CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants)
  • Hva kan det betyr for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Europa v/ Henrik Lystad, Norwaste
  • Muligheter og utfordringer for Norge v/ Guro Hauge Miljøstiftelsen Zero (TBC)
  • Q&A og diskusjon