Fagsamling 2021

Vi inviterer medlemmer i våre faggrupper og nettverk til vår årlige fagsamling. I år blir dette et nettbasert Zoom-møte med felles program, diskusjoner i mindre grupper i tillegg til egne møter i faggruppene.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Velkommen til Fagsamling, møteplassen for deltakere i faggruppene og nettverkene i Avfall Norge!

Årets samling blir digital på Zoom og i komprimert versjon, men med samme høyaktuelle innhold som vanlig med siste nytt fra Miljødirektoratet og Avfall Norge. Vi får også et glimt fra Avfall Norges næringspolitisk program og lansering av ambassadørprogram.
Vi legger opp til dialog og diskusjon i grupper og i plenum.

Se fullt program under programfanen.

Vel møtt!

Påmelding:
Medlemmer i fagrupper og nettverk har mottatt invitasjon og er automatisk påmeldt (si fra om du ikke kan delta). Zoom-lenke sendes på e-post til alle deltakere. Møter i faggruppene foregår samme dag på Google Meet.

Onsdag 27. januar

12.00–12.05

Velkommen til fagsamling

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

12.05–12.20

Satsingsområder og prosjekter 2021

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

12.20–12.40

Siste nytt fra Miljødirektoratet

Foredragsholder: Hege Rooth Olbergsveen Seksjonsleder Avfall og gjenvinning, Miljødirektoratet

12.40–13.00

Deltakerne deles inn i Zoom "break-out rooms" for dialog og diskusjon.

13.00–13.15

KAFFEPAUSE

13.15–14.45

Møter i faggruppene (se egen kalenderinvitasjon)

14.45–15.00

KAFFEPAUSE

15.00–15.15

Næringspolitisk program og lansering ambassadørprogram

Foredragsholder: Kåre Fostervold, - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge | Sara Wilsgaard Medlemsansvarlig, Avfall Norge

15.15–15.45

Oppsummering og diskusjoner i plenum
Kahoot (hvis tid)

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Hege Rooth Olbergsveen

Seksjonsleder Avfall og gjenvinning, Miljødirektoratet

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Sara Wilsgaard medlemsansvarlig i Avfall Norge. Hun har bakgrunn i markedsføring, og brenner for tydelige budskap, brukervennlige løsninger og klar kommunikasjon. Videre har hun masterstudier innen bærekraft, strategi og ledelse. Hun leder også Avfall Norges satsing innen ombruk og bærekraft.