Fagsamling 2022 - Digitalt

Vi inviterer medlemmer i våre faggrupper og nettverk til vår årlige fagsamling. Seminaret foregår over to dager og inkluderer felles program, diskusjoner i mindre grupper i tillegg til egne møter i faggruppene.

Grunnet dagens situasjon gjennomføres fagsamlingen 2022 digitalt.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


I år foregår Fagsamlingen digitalt. Programmet er under utvikling.

Fagsamlingen innledes torsdag 27/1 med faggruppemøter. Etter lunsj vil det være faglig påfyll og gruppediskusjoner.

Fredag 28/1 vil det være faglig påfyll og gruppediskusjoner frem til lunsj. Vi runder av dagen kl. 12.

Fagsamlingen er forbeholdt medlemmer i Avfall Norges faggrupper og nettverk.

Her kan du se hvem som allerede er påmeldt: Deltakerliste

Torsdag 27. januar

09.00–11.30

Faggruppemøter

11.30–12.00

Lunsj

12.00–12.15

Åpning

12.15–12.45

Foredragsholder: Hege Rooth Olbergsveen Seksjonsleder Avfall og gjenvinning, Miljødirektoratet

Miljødirektoratet gir oss en oppdatering på hva de skal jobbe med fremover i 2022

12.45–13.00

Pause

13.00–13.20

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Mer informasjon kommer

13.20–14.15

Gruppearbeid - diskusjon av Avfall Norges forslag m/oppsummering

14.15–14.30

Pause

14.30–15.30

Presentasjon av ulike ordninger i virkemiddelapparatet og medlemsbedrifter som har fått støtte fra disse.

Fredag 28. januar

09.00–09.20

Foredragsholder: Bjørn Kjærand Haugland Administrerende direktør, Skift - næringslivets klimaledere09.20–09.40

Mer informasjon kommer

09.40–10.40

Her må gruppene selv legge inn pause

10.40–11.30

Gruppene presenterer resultat av diskusjon

11.30–12.00

Avslutning

Hege Rooth Olbergsveen

Seksjonsleder Avfall og gjenvinning, Miljødirektoratet

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Bjørn Kjærand Haugland

Administrerende direktør, Skift - næringslivets klimaledere

Bjørn Kjærand Haugland er administrerende direktør i Skift Næringslivets Klimaledere. Skift er et næringsledet klimainitiativ. Deres oppdrag er å akselerere overgangen til en lavkarbonøkonomi og støtte regjeringen i å oppfylle sine nasjonale klimaforpliktelser innen 2030. Koalisjonen håper å demonstrere, for bedrifter og regjeringen, forretningspotensialet som finnes i lavkarbonøkonomien og bidra til å drive overgangen. Skift bygger nettverk av administrerende direktører for å drive systemtransformasjon på tvers av deres bransjer, i rask hastighet. Haugland var tidligere konserndiretør for bærekraft i DNV GL-gruppen og har lang erfaring med å bistå multinasjonale selskaper innen områder som bedriftens bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling.