Fagsamling 2022 - Digitalt

Vi inviterer medlemmer i våre faggrupper og nettverk til vår årlige fagsamling. Seminaret foregår over to dager og inkluderer felles program, diskusjoner i mindre grupper i tillegg til egne møter i faggruppene.

Grunnet dagens situasjon gjennomføres fagsamlingen 2022 digitalt.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


I år foregår Fagsamlingen digitalt. Programmet er under utvikling.

Fagsamlingen innledes torsdag 27/1 med faggruppemøter. Etter lunsj vil det være faglig påfyll og gruppediskusjoner.

Fredag 28/1 vil det være faglig påfyll og gruppediskusjoner frem til lunsj. Vi runder av dagen kl. 12.

Fagsamlingen er forbeholdt medlemmer i Avfall Norges faggrupper og nettverk.

Her kan du se hvem som allerede er påmeldt: Deltakerliste