Lukk søk

Fagsamling 2020

Vi inviterer alle våre faggrupper og nettverk til felles samling på Gardermoen.

Beskrivelse
Program

Velkommen til Fagsamling, møteplassen for faggruppene og nettverkene i Avfall Norge!

Årets samling starter 14. januar kl. 10 med en oppsummering fra EU etter Brusselseminaret, både fra Miljødirektøratet, fra Avfall Norge og gjennom en bransjesamtale om hvordan EU påvirker oss som bransje og hvordan vi kan påvirke EU. Dere vil også få en presentasjon av den nye lanserte merkeordningen.

Videre skal Avfall Norge legge frem Strategi og Handlingsplan for 2020, som følges opp av gruppearbeid og diskusjoner.

Dag to, 15. januar, er dedikert til arbeid med organiseringen av fagarbeidet i Avfall Norge. Bransjen endrer seg og har nye behov med fokus på tverrfaglig samarbeid og faglig fordypning. Hvordan kan vi skal ta med det beste vi gjør i dag på strukturering og organisering av faggrupper og nettverk og utvikle dette i forhold til de utfordringene bransjen nå og fremover står ovenfor?

Vel møtt!

Onsdag 15. januar

10.00–11.00

Status fra EU og påvirkning på bransjen

11.30–12.30

Lunsj

12.30–15.45

Gjennomgang av Avfall Norges strategi og handlingsplan 2020 og hva dette betyr for fagarbeidet

14.45–15.15

Presentasjon av ny merkeordning "Slik kan Norge kildesortere"

15.15–15.30

Avslutning dag 1

18.00–21.00

Felles Middag på hotellet

Onsdag 15. januar

08.30–11.30

Bransjen endrer seg og har nye behov med fokus på tverrfaglig samarbeid og faglig fordypning. Hvordan kan vi skal ta med det beste vi gjør i dag på strukturering og organisering av faggrupper og nettverk og utvikle dette i forhold til de utfordringene bransjen nå og fremover står ovenfor?

11.30–12.30

Lunsj og hjemreise