Fagsamling 2023

Vi inviterer alle våre faggrupper til felles samling i våre lokaler i Oslo sentrum.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


2023 startet med at Avfall Norge fikk en ny strategi frem til 2026. Den slår fast at vår overordnede misjon er at vi skal være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter. For å legge til rette for en slik utvikling er vi avhengige av nye satsningsområder og nye prosjekter. Avfall Norge vil presentere vår nye strategi og foreløpig handlingsplan som skal bidra til at bransjen lykkes med omstillingen.

Fagsamlingen er kun for medlemmer av faggruppene - arrangementet er gratis, men deltageren må selv betale overnatting. Se etter kode ved påmelding.

Vel møtt!

Mandag 27. mars

11.00–12.00

Lunsj

12.00–12.05

Velkommen

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

12.05–12.30

Avfall Norges nye strategi 2023-2026

Foredragsholder: Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

12.30–13.00

Ny handlingsplan 2023

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

13.00–13.15

Spørsmål og diskusjon

13.15–13.35

Oppdateringer utsorteringskrav

Foredragsholder: Stine Thorp Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

13.35–14.00

Pause

14.00–14.30

Faggrupper og nettverk - hvordan organisere med ny strategi på plass?

Foredragsholder: Sveinar Kildal, Partner, Norscan Partners AS | Runar Bålsrud Administrerende direktør, Avfall Norge

14.30–15.00

Spørsmål og diskusjon

15.00–15.15

Internasjonalt arbeid i Avfall Norge - hvorfor og hvordan

Foredragsholder: Oda Kristin Korneliussen, Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

15.15–15.30

Pause

15.30–15.45

Bærekraft og innovasjon - hva betyr EUs taksonomi for bransjen?

Foredragsholder: Sara Wilsgaard Medlemsansvarlig, Avfall Norge

15.45–16.00

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Krav om utsortering tekstiler gjelder fra 2025. Samtidig går diskusjonene om produsentansvar for tekstiler, og hvordan dette evt. skal utformes.

16.00–16.00

Avslutning

18.00–21.00

Avfall Norge inviterer til fellesmiddag og sosialt samvær på restaurant Asia, Stranden 1, Aker Brygge.

Tirsdag 28. mars

09.00–12.00

Deler av faggruppemøtene blir satt av til diskusjon om organisering av faggrupper og nettverk ifm. ny strategi. Prosessleder Sveinar Kildal møter i hver enkelt gruppe for innspill og refleksjoner.

12.00–12.45

Lunsj og avslutning

12.45–15.00

For faggruppene som ønsker utvidede faggruppemøter - avtales i den enkelte faggruppe.

Runar Bålsrud

Administrerende direktør, Avfall Norge

Runar Bålsrud tok over som administrerende direktør i Avfall Norge i oktober '22. Han kom fra stillingen som daglig leder i Innovasjon Gardermoen. Bålsrud har også 12 år bak seg som ordfører i Hurdal kommune, og startet sin karriere i Forsvaret. Han er visepresident i Norges friidrettsforbund, og er også trener for unge friidrettstalenter.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Stine Thorp er kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Hun har 20 års erfaring som journalist, innholdsprodusent og kommunikasjonsrådgiver.

Sveinar Kildal

Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal, er rådgiver og styreleder i Norscan Partners AS. Han er tidligere Marketing og miljødirektør for Elopak, fabrikksjef på Hurum Papirfabrikk, rådmann i Øyer og adm dir for Norsk Returkartong og tildigere styreleder i Grønt Punkt AS. Han er utdannet fysiker.

Oda Kristin Korneliussen

Prosjektleder for CLOCC, bærekraft og Miljøfyrtårn, Avfall Norge

Oda jobber som rådgiver for CLOCC (Clean Oceans through Clean Communities) som er Avfall Norges internasjonale prosjekt. CLOCC jobber for å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre avfallshåndteringen i land der mye avfall havner på avveie. Hun er også prosjektleder for Avfall Norges prosjekt innen bærekraft, og MIljøfyrtårnansvarlig. Oda har bakgrunn fra miljø/bærekraft og kommunikasjon.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig, Avfall Norge

Sara Wilsgaard medlemsansvarlig i Avfall Norge. Hun har bakgrunn i markedsføring, og brenner for tydelige budskap, brukervennlige løsninger og klar kommunikasjon. Videre har hun masterstudier innen bærekraft, strategi og ledelse. Hun leder også Avfall Norges satsing innen ombruk og bærekraft.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.