Fagseminar for farlig avfall

Fagforum farlig avfall, NFFA og Avfall Norge inviterer til årets seminar for farlig avfall. Et tema i år er anskaffelser. Hva er utfordringene rundt en risikovurdering og hvordan skal man gå fram? Hvordan endres rammevilkårene fremover og hvordan skal bransjen forholde seg til dette?

Seminaret blir på The Hub i Oslo.

Program er nå oppdater. Det er mulig å booket overnatting og middag om man ønsker det.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere
Forkast endringer Lagre og publiser

Onsdag 15. mars

09.00–15.00

Foredragsholder: Torbjørn Steensrud, Produktsjef farlig avfall, Stena Recycling AS | Marianne Wiker Stensland, Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG | Inger Roll-Matthiesen, Managing Partner, Advokatfirmaet Berngaard | Sverre Valde, Daglig leder og partner, NOMIKO AS | Espen Nordberg, , Hadeland og Ringerike Avfallsselskap | Arne Kåre Nossen, Autorisert forsikringsmegler og teknisk sjef, VENO Forsikring | Nils Aulie , Miljø Norge

Programmet oppdateres


Velkommen

Introduksjon til dagen og presentasjon av nye forretningsmodeller for håndtering av farlig avfall

 • Torbjørn Steensrud, Stena
 • Nils Aulie, Miljø Norge


Bolk: Risikovurdering

Samarbeid omkring risikovurdering gjør det billigere, bedre og enklere for alle parter, men hvordan er det å gjennomføre en anskaffelse med felles risikovurdering. Hvordan går man fram og hvilke utfordringer finnes?

 • Torbjørn Steensrud, Stena
 • Marianne Stensland, Oslo kommune
 • Renor, Bård Olsen


Lunsj 11:30-12:30


Bolk: Offentlige anskaffelser og miljø

 • Inger Roll Matthiesen, Advokatfirmaet Berngaard
  • "Store endringer på gang innen offentlige anskaffelser og miljø"
 • Sverre Valde, Nomiko
  • "Produsentansvar for vinduer?"
 • Arne Kåre Nossen, VENO forsikringsmegler
  • "Forsikringer, miljø og brannrisiko"

Bolk: Erfaringer

 • Emilie Kristine Rohde Larsen og Tora Lidnheim, tidligere REdu-studenter hos IVAR IKS
  • "Ombruk av farlig avfall"

NFFA og Fagskolen Vestfold Telemark lanserte i 2021 «Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig farlig avfall miljøgifter». Utdanningen er offentlig godkjent (30 studiepoeng).

 • Espen Nordberg, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap
  • Uteksaminert student forteller om siner erfaringer.

Torbjørn Steensrud

Produktsjef farlig avfall, Stena Recycling AS

Produktsjef farlig avfall Stena Recycling AS siste 15 år, leder Fagforum farlig avfall. Tidligere jobbet Renovasjonsetaten i Oslo som avdelingsingeniør, seksjonsleder og avdelingsdirektør 5 år. Sivilingeniør fra NMBU Sommerjobber og studentjobber i ROAF, Follo REN med varierte arbeidsoppgaver som blant annet maskinkjører på deponier, drift av gjenvinningsstasjoner, drift av farlig avfallsmottak, vektoperatør avfallsanlegg, vedlikehold renovasjonsemballasje)

Marianne Wiker Stensland

Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG

Mastergrad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo. Jobber i Renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommune og har gjort det i 12 år. De siste 6 årene som seksjonsleder farlig avfall og minigjenbruk. Før det jobbet hun som overingeniør farlig avfall.

Inger Roll-Matthiesen

Managing Partner, Advokatfirmaet Berngaard

Inger er en av landets fremste eksperter innen offentlige anskaffelser og er i tidligere stillinger omtalt i Legal 500. Som advokat arbeider hun hovedsakelig med rettslige problemstillinger tilknyttet EØS, offentlige anskaffelser, fast eiendom, arv og skifte, arbeidsliv og compliance. I tillegg til å være advokat har hun ledet regelverksarbeid, vært medlem av KOFA og skrevet flere bøker om temaet.

Sverre Valde

Daglig leder og partner, NOMIKO AS

Espen Nordberg

Arne Kåre Nossen

Autorisert forsikringsmegler og teknisk sjef, VENO Forsikring

Nils Aulie