Farlig avfall i nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2021-2023

Farlig avfall er et eget målområde i NHP 5. Planen legger vekt på miljøkartlegging, sortering og forsvarlig håndtering av farlig avfall. I april er temaet farlig avfall på Avfallsforsks fredagswebinarer, og samtlige arrangeres i samarbeid med NFFA.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 16. april

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Roar Hansen Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

08.35–08.50

Foredragsholder: Gunnar Grini Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

NHP-nettverket arbeider innen bygg og anlegg. Nettverket, som består av 19 medlemmer, vil redusere avfallsmengdene, øke materialgjenvinningsgraden og sørge for forsvarlig håndtering av alt bygg- og anleggsavfall. Nettverksleder Gunnar Grini, informerer om nettverkets prioriteringer i femte planperiode som går fra 2021-2023.

08.50–09.15

Foredragsholder: Marit Lindstad Prosjektleder, NFFA

Hvordan arbeider NHP-nettverket med kompetansehevende tiltak og aktiviteter innenfor målområdene farlig avfall og miljøgifter. NHP-nettverket er en samlende, koordinerende prosjektetablerer i Nasjonal handlingsplan 2021-2023 (NHP 5).

09.15–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Roar Hansen, Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Roar Hansen

Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

Roar Hansen har vært generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA) siden 2006. Han var tidligere styreleder i samme forening. Han har bransjeerfaring fra 1999, bl.a. som informasjonsdirektør i NOAH AS.

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini er bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri. Han har tidligere jobbet i bl.a. Miljøstiftelsen Bellona, Direktoratet for byggkvalitet og vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget.

Marit Lindstad

Prosjektleder, NFFA

Marit Lindstad er prosjektleder Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og sekretariatsleder i NHP-nettverket. Hun har tidligere jobbet bl.a. i NOAH AS og Storms AS (næringsmiddelindustri). Hun har erfaring fra styreverv i industrien og idretten og har vært trener, utdanningsansvarlig og tidligere aktiv i håndballmiljøet.