Lukk søk

Farlig avfall-seminaret

Fagforum for farlig avfall, NFFA og Avfall Norge inviterer til det årlige farlig avfall-seminaret. Det blir oppdatering på lovverket, faglige innlegg, utstilling, cases og mulighet for å mingle med bransjekolleger.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Ny, interaktiv digital plattform

På våre digitale fagseminarer bruker Avfall Norge konferanseplattformen "Hopin". Dette gir rom for mer interaktivitet og dialog enn f.eks. Zoom og Teams.

Grupperabatt

Vi tilbyr nå grupperabatt for våre digitale fagseminarer. Ved kjøp av mer enn fem billetter vil alle billetter. utover de fem, være gratis. Dette forutsetter at bestillingen skjer samlet og rabatten trekkes fra ved bestilling. Rabatten gjelder kun for medlemmer.

12.00–12.50

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland, Sjefingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning | Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge
 1. Velkommen v/Avfall Norge
 2. Presentasjon av Fagforum for farlig avfall, et samarbeid mellom NFFA og Avfall Norge.
 3. Miljødirektoratet gir en oppdatering om pågående arbeid og prosesser knyttet til farlig avfall.
 4. Avfall Norge orienterer om siste nytt og pågående prosesser knyttet til farlig avfall på EU-nivå

12.50–13.40

Foredragsholder: Pål Graff Forsker på arbeidsmiljøkjemi, Stami- Statens arbeidsmiljøinstitutt

I denne bolken av programmet vil det være mulig å velge mellom tre ulike faglige dypdykk. Programmet oppdateres etterhvert som vi har flere foredragsholdere bekreftet.

 1. Parallell: Smittefarlig avfall.
  Smitterisiko/eksponering av mikroorganismer ved håndtering av husholdnings avfall med Pål Graff i Stami
 2. Parallell: Avvikshåndtering- caser fra bransjer (ta kontakt dersom du ha et nyttig case du vil dele med andre)
 3. Parallell: Farlig avfall fra bygg

13.40–14.30

Foredragsholder: Øystein Solevåg, Daglig leder, Ålesundregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM) | Frode Sirevåg , BIR Privat
 1. Øystein Solevåg forteller om den nye NFFA-veilederen for kjøp av farlig avfallstjenester
 2. Frode Sirevåg snakker om "BIR-modellen" og forteller hvordan de har jobbet med med kompetanse og ny organisasjonsstruktur

14.30–15.00

I seminarets siste sesjon blir det lagt opp til diskusjonsforum i ulike tema. Det gir en mulighet til å reflektere over det man har lært i løpet av seminaret og en fin mulighet til å prate med bransjekolleger om temaer som er av interesse.

Ingebjørg Svindland

Sjefingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for avfall og gjenvinning

Jobber med farlig avfall på seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Cecilie har lang fartstid i bransjen og bl.a vært leder av gjenvinningsutvalget i Norsk industri, miljørådgiver i diverse konsulentselskaper og jobbet i ulike roller i Ragn-Sells. Hun kommer fra stillingen som næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

Pål Graff

Forsker på arbeidsmiljøkjemi, Stami- Statens arbeidsmiljøinstitutt

Øystein Solevåg

Daglig leder, Ålesundregionens interkommunale miljøselskap (ÅRIM)

Øystein Solevåg har vore dagleg leiar i ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS – sidan 2010. Selskapet har ansvaret for hushaldsavfall og slam frå om lag 105 000 menneske. Han er styremedlem både i AvfallNorge og i Norsk Forening for Farlig avfall, i tillegg til å vere nestleiar i Miljøagentene.

Frode Sirevåg