Farlig avfallseminaret

Fagforum for farlig avfall, NFFA og Avfall Norge inviterer til det årlige farlig avfall-seminaret. Det blir siste nytt fra Miljødirektoratet og på EU-nivå, faglige dypdykk, digital befaring og god tid til å diskutere med bransjekolleger.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Ny, interaktiv digital plattform

På våre digitale fagseminarer bruker Avfall Norge konferanseplattformen "Hopin". Dette gir rom for mer interaktivitet og dialog enn f.eks. Zoom og Teams.

Grupperabatt

Vi tilbyr nå grupperabatt for våre digitale fagseminarer. Ved kjøp av mer enn fem billetter vil alle billetter. utover de fem, være gratis. Dette forutsetter at bestillingen skjer samlet og rabatten trekkes fra ved bestilling. Rabatten gjelder kun for medlemmer.

Onsdag 21. april

12.00–12.50

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland, Sjefsingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for sirkulær økonomi | Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Paal Frisvold, EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning | Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge
  1. Velkommen med innføring i Hopin
  2. Presentasjon av Fagforum for farlig avfall, et samarbeid mellom NFFA og Avfall Norge.
  3. Miljødirektoratet gir en oppdatering om pågående arbeid og prosesser knyttet til farlig avfall
  4. Avfall Norge orienterer om siste nytt og pågående prosesser knyttet til farlig avfall på EU-nivå

13.00–13.45

Foredragsholder: Pål Graff, Forsker på arbeidsmiljøkjemi, Stami- Statens arbeidsmiljøinstitutt | Sverre Valde, Daglig leder og partner, NOMIKO AS | Per Anders Eidem, Seniorforsker, SINTEF Helgeland | Gunnar Grini Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

I denne bolken av programmet vil det være mulig å velge mellom tre ulike faglige dypdykk. Det er 1-2 faglige innlegg per parallell. Resten av tiden er holdt av til spørsmål og erfaringsdeling.

1. Parallell: Smittefarlig avfall i husholdningsavfall

Smitterisiko/eksponering av mikroorganismer ved håndtering av husholdnings avfall med Pål Graff i Stami

2. Parallell: Avvikshåndtering

Om asbest og hvordan dette skal håndteres når det dukker opp på avfallsmottak med Sverre Valde i NOMIKO AS

3. Parallell: Farlig avfall fra bygg

Farlig avfall i nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall 2021-2023 med Gunnar Grini i Norsk Industri

Miljøkartlegging ved gjenvinning av betong i prosjektet CIRCULUS med Per Anders Eidem i SINTEF

13.45–14.25

Foredragsholder: Øystein Solevåg, Daglig leder, Bingsa Gjenvinning AS | Frode Sirevåg , BIR Privat
  1. Øystein Solevåg forteller om den nye NFFA-veilederen for kjøp av farlig avfallstjenester
  2. Frode Sirevåg snakker om "BIR-modellen" og forteller hvordan de har jobbet med med kompetanse og ny organisasjonsstruktur

14.30–15.00

Foredragsholder: Ståle Tonheim HMS & FA-koordinator, BIR Privat AS

I seminarets siste sesjon blir det lagt opp til diskusjonsforum. Ståle Tonheim innleder temaet og deltakerne deles inn i grupper.

12.00–15.00

Gjennom hele seminaret er det mulig å ta en titt innom NOAHs digitale omvisning på deres pilotanlegg for saltgjenvinning på Herøya. Det vil også være lagt til rette for nettverksbygging gjennom en egen funksjon på plattformen.

Ingebjørg Svindland

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for sirkulær økonomi

Sjefingeniør i Miljødirektoratet på miljøgift- og tilsynsavdelingen, seksjon for sirkulær økonomi

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Pål Graff

Forsker på arbeidsmiljøkjemi, Stami- Statens arbeidsmiljøinstitutt

Sverre Valde

Daglig leder og partner, NOMIKO AS

Per Anders Eidem

Seniorforsker, SINTEF Helgeland

Gunnar Grini

Bransjesjef gjenvinning, Norsk Industri

Gunnar Grini er bransjesjef – gjenvinning i Norsk Industri. Han har tidligere jobbet i bl.a. Miljøstiftelsen Bellona, Direktoratet for byggkvalitet og vært sekretariatsleder for det regjeringsoppnevnte Miljøgiftsutvalget.

Øystein Solevåg

Daglig leder, Bingsa Gjenvinning AS

Øystein Solevåg har vore dagleg leiar i ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS – sidan 2010. Selskapet har ansvaret for hushaldsavfall og slam frå om lag 105 000 menneske. Han er styremedlem både i AvfallNorge og i Norsk Forening for Farlig avfall, i tillegg til å vere nestleiar i Miljøagentene.

Frode Sirevåg

Ståle Tonheim

HMS & FA-koordinator, BIR Privat AS