Farlig avfallsseminaret 2022

Velkommen til farlig avfallsseminaret - en viktig arena for aktører innen farlig avfall. Seminaret har et driftsrelatert fokus og tar for seg temaer som er relevante i arbeidshverdagen for alle som arbeider med farlig avfall.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges farlig avfallsseminar samler aktører som jobber med farlig avfall i bransjen. Programmet utvikles av Fagforum farlig avfall, Avfall Norge og NFFA sitt samarbeidsorgan.

Fysisk og digital deltagelse

Seminaret er hybrid, med mulighet for både fysisk og digital deltakelse og god tid til interaktivitet på Avfall Norges Hopin plattform.
For de som møter fysisk inviterer vi til aperitif og middag kvelden i forveien.
Det er et begrenset antall plasser til fysisk deltakelse, så det gjelder å være tidlig ute.
For digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Program finnes under programfanen.

Alle hotellrommene som Avfall Norge hadde holdt av til Farlig avfallsseminaret er nå booket. De som kommer utenbys fra må derfor booke hotellrom selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Avfall Norge har en bedriftsavtale med The Hub og andre hotell i kjeden. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Det finnes også flere hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til The Hub.

Hjertelig velkommen!!

Her kan du se hvem som allerede er påmeldt: Deltakerliste

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke medlemOnsdag 9. mars

18.00–19.00

Apéritif på the The Hub

19.00–21.00

Middag på The Hub

Torsdag 10. mars

09.00–09.05

Velkommen

Foredragsholder: Torbjørn Steensrud Produktsjef farlig avfall, Stena Recycling AS

09.05–09.30

Foredragsholder: Arne Lærdal Sjefingeniør, DSB

Eksplosjonen hos Returkraft AS - hvordan kunne det skje?

09.30–09.55

Foredragsholder: Rikard Spets Talsperson, Norsk fyrverkeriforening

Gjennom innlegget vil dere få svar på hvem Norsk Fyrverkeriforening er, og hvordan fyrverkeriomsetningen fungerer i Norge. I tillegg vil det belyse utfordringer med den foreslåtte returordningen slik fyrverkeribransjen ser det; Hvor stort er behovet for en slik returordning? Hvordan skal den organiseres? Hvordan skal ansvaret og kostnadene fordeles?

09.55–10.15

Foredragsholder: Dunja Sayyed Overingeniør farlig avfall og sikkerhetsrådgiver., Oslo REG

DSB har varslet endring av forskriften for pyrotekniske artikler. I endringene pliktigjøres kommunale mottak til å ta imot fyrverkeri i kategori F1, F2 og F3 på maks 10 NEI per år. Hvordan påvirker disse endringene rutiner på et farlig avfallsmottak? Hva er utfordrende med disse endringene og hva kan være fordeler?

10.15–10.30

Pause

10.30–11.30

Tema - HMS

10.30–10.50

Foredragsholder: Marianne Wiker Stensland Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG

Vi ser på hva sikker jobb analyse er og hvordan det kan brukes i praksis

10.50–11.10

Foredragsholder: Henrikke Raasok Fagansvarlig farlig avfall, ROAF IKS

Innlegget omhandler synspunkter ROAF har gjort seg vedr. salg av farlig avfall fra kommunale mottak

11.10–11.30

Foredragsholder: Torgrim Diseth Driftsoperatør, SØIR IKS

Vi skal i dette innlegget få gøre om hvordan SØIR IKS fornyet seg i jobben med mottak av farlig avfall.

11.30–12.30

Lunsj

12.30–12.40

Foredragsholder: Torbjørn Steensrud Produktsjef farlig avfall, Stena Recycling AS

Gjennomgang av NFFAs veileder for innkjøp av farlig avfallstjenester ved kommunale mottak.

12.40–13.00

Foredragsholder: Reidar Seim Konsulent, Damhaug Consulting

Dette innlegget vil komme inn på følgende temaer:
Regelverk/Grunnleggende prinsipper, konsulentens rolle, vanlige problemstillinger, grunnlag/kompetanse oppdragsgiver, leverandørens tilbud og NFFAs veileder.

13.00–13.20

Foredragsholder: Tormod Selen Lundberg Seniorrådgiver, Lindum AS

Vi ser på hva sand og slam fra oljeutskillere er, hvilke utfordringer avfallstypen medfører og hvordan den kan behandles på en trygg og god måte.

13.20–13.50

Foredragsholder: Bjørn E. Berg, Spesialrådgiver, Horisont Miljøpark AS | Janne Jarstad Driftssjef Miljøavdelingen, Horisont Miljøpark IKS

Vi ser på ulike utfordringer, inkl. mobilisering av forurensing og forenklet miljøregnskap, ved å utføre kverning av impregnert trevirke.

13.50–14.10

Pause

14.10–14.30

Foredragsholder: Kari Mork Senioringeniør, Arbeidstilsynet

Hvordan settes grenseverdier for farlige stoffer i arbeidslufta, og hvordan vurdere risiko når man er utsatt for flere helsefarlige stoffer samtidig ?

14.30–15.00

Foredragsholder: Ingebjørg Svindland Sjefsingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for sirkulær økonomi

Innlegget vil bl.a. komme inn på EUs krav om separat innsamling av farlig avfall fra husholdningene

15.00–15.10

Avslutning

Foredragsholder: Torbjørn Steensrud Produktsjef farlig avfall, Stena Recycling AS

Torbjørn Steensrud

Produktsjef farlig avfall, Stena Recycling AS

Produktsjef farlig avfall Stena Recycling AS siste 15 år, leder Fagforum farlig avfall. Tidligere jobbet Renovasjonsetaten i Oslo som avdelingsingeniør, seksjonsleder og avdelingsdirektør 5 år. Sivilingeniør fra NMBU Sommerjobber og studentjobber i ROAF, Follo REN med varierte arbeidsoppgaver som blant annet maskinkjører på deponier, drift av gjenvinningsstasjoner, drift av farlig avfallsmottak, vektoperatør avfallsanlegg, vedlikehold renovasjonsemballasje)

Arne Lærdal

Sjefingeniør, DSB

Arne Lærdal har cand.scient grad i økotoksikologi fra Universitetet i Oslo. Har tidligere jobbet i bransjen, blant annet med miljøsertifiseringer og HMS, og jobber nå i seksjon for kjemikaliesikkerhet i DSB.

Rikard Spets

Talsperson, Norsk fyrverkeriforening

Dunja Sayyed

Overingeniør farlig avfall og sikkerhetsrådgiver., Oslo REG

Dunja har jobbet som overingeniør farlig avfall og sikkerhetsrådgiver siden august 2015. I REG driver hun også med opplæring og holder kurs for ansatte i farlig avfall. Hun stortrives med prosjektrelaterte oppgaver og da særlig de med fokus på innovasjon.

Marianne Wiker Stensland

Seksjonsleder farlig avfall, Oslo REG

Mastergrad i miljøkjemi fra Universitetet i Oslo. Jobber i Renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommune og har gjort det i 12 år. De siste 6 årene som seksjonsleder farlig avfall og minigjenbruk. Før det jobbet hun som overingeniør farlig avfall.

Henrikke Raasok

Fagansvarlig farlig avfall, ROAF IKS

Henrikke Raasok er utdannet agronom. Jobber som fagansvarlig farlig avfall, på Romerike avfallsforedling IKS. Hun er i tillegg student ved fagskolen Vestfold og Telemark, på studiet håndtering av farlig avfall og miljøgifter.

Torgrim Diseth

Driftsoperatør, SØIR IKS

Torgrim er driftsoperatør ved SØIR Hornmoen gjenvinningsstasjon i Elverum.

Reidar Seim

Konsulent, Damhaug Consulting

Seim har over 25 års erfaring som konsulent innen konkurranseutsetting og kontrakter for ulike aktiviteter innen avfallssektoren. Har bl.a. vært leder for komitéen for revisjon av NS 9430, og gjennomførte 2021 som prosjektleder ca. 45 anskaffelser innen avfallssektoren.

Tormod Selen Lundberg

Seniorrådgiver, Lindum AS

Molekylærbiolog og seniorrådgiver i Lindum AS med ansvar for mottak av forurensede masser, betong, uorganisk slam og industrifraksjoner.

Bjørn E. Berg

Spesialrådgiver, Horisont Miljøpark AS

Bjørn E. Berg er spesialrådgiver i Horisont Miljøpark.

Janne Jarstad

Driftssjef Miljøavdelingen, Horisont Miljøpark IKS

Janne Jarstad er driftssjef for miljøavdelingen i Horisont Miljøpark.

Kari Mork

Senioringeniør, Arbeidstilsynet

Kari er ansatt i Arbeidstilsynet i avdeling for Arbeidsmiljøfag og regelverk. Her jobber hun med yrkeshygieniske problemstillinger (kjemisk og biologisk helsefare, støy og inneklima)

Ingebjørg Svindland

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet, seksjon for sirkulær økonomi

Sjefingeniør i Miljødirektoratet på miljøgift- og tilsynsavdelingen, seksjon for sirkulær økonomi