Tekstilfloken: Mindre forbruk gir mindre avfall - men hvordan kommer vi dit?

I februar er tekstilfloken tema i Avfallsforsks fredagswebinarer. Hittil har vi fokusert på utfordringer knyttet til eksport, løsninger for innsamling og teknologiske nyvinninger innen sortering og gjenvinning. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at det enorme forbruket er den store stygge ulven. Hvordan skal vi redusere forbruket og sikre avfallsreduksjon? Er nye forretningsmodeller veien å gå? Dette webinaret arrangeres i samarbeid med forskningsprosjektet Wasted Textiles.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 23. februar

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Kerli Kant Hvass Sustainability and circular economy advisor, developer and lecturer, Aalborg university and Revaluate

Kerli Kant Hvass will talk about the link between new business models and waste prevention.

08.50–09.05

Foredragsholder: Kristin Hareide, Direktør Miljø / Managing Director, Fretex Miljø AS | Hege Stenmarck Daglig leder /CEO, Kirkens Bymisjon Miljø AS

Mange skriver at utviklingen av sektoren må gjøres på en måte som tar hensyn til innsamlerne, dagens viktigste aktører for innsamling og salg av brukte klær. Men hvordan gjør vi det? Hva tenker innsamlerne om fremtidens løsninger og sin plass i dette?

09.05–09.20

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Med utgangspunkt i resultater fra Wasted Textiles presenteres måter regulering kan redusere miljøbelastninger fra tekstilindustrien.

09.20–09.30

Spørsmål

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Kerli Kant Hvass

Sustainability and circular economy advisor, developer and lecturer, Aalborg university and Revaluate

Kerli Kant Hvass facilitating circular economy through research, consultancy, hands-on projects, experimentation, speaking, mentoring. She holds a PhD degree in business model innovation for circular fashion industry from Copenhagen Business School. She has worked as a project manager and advisor in developing and implementing circular economy solutions at an European leading male brand JACK & JONES, as well as, collaborated with other brands and innovators.

Kristin Hareide

Direktør Miljø / Managing Director, Fretex Miljø AS

Hege Stenmarck

Daglig leder /CEO, Kirkens Bymisjon Miljø AS

Hege Stenmarck er daglig leder i Kirkens Bymisjon sin satsning på tekstilinnsamling i Norge. Hun har lang erfaring med å bygge opp selskaper/avdelinger, og har i over 20 år vært leder og jobbet med logistikk, økonomistyring, IT og kommunikasjon innen privat næringsliv og konsern. Hun er også styreleder for Fossheim, Oslos største VTA bedrift eid av Oslo kommune og Fossheim stiftelsen. I tillegg kan det nevnes at hun har et stort engasjement i barnevernet som fostermor og besøkshjem.

Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)