Forsøpling sett med Avfallsbransjens øyne

I dette webinaret får vi presentert studier som viser hvordan avfallsbransjen, kommuner og IKS-er kan jobbe og ikke minst samarbeide for å rydde opp og unngå forsøpling. Dette vil bli presentert gjennom ulike eksempler fra Trondheim kommune, Hold Norge Rent og Avfall Norge. Hva kan avfallsbransjen gjøre for å hindre forsøpling fra egne anlegg? Hva med villfyllinger, hva kan kommuner og IKS gjøre og hvordan kan man samarbeide innen kommunen? Avfall Norge presenterer kampanjen #klartvirydder, og vi får også presentert en kartlegging av villfyllinger i Trondheim. Hold Norge Rent presenterer kommunenes ansvar og mulige tiltak knyttet til forsøpling, og de vil også si litt om ansvars- og oppgavedeling mellom kommuner og IKS.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk. Medlemskap i Avfall Norge gir ikke automatisk medlemsskap i Avfallsforsk. Sjekk om bedriften din er medlem av Avfallsforsk her. Om bedriften du er ansatt i står på listen vil du få gratis tilgang til Avfallsforsk sine webinarer.

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Mari Mo Fagleder forebygging og opprydding, Hold Norge Rent

Mari Mo Osterheider fra Hold Norge Rent forteller om kommunens ansvar og mulige tiltak mot forsøpling. I tillegg vil hun si litt om samarbeidet og ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og IKS.

08.50–09.05

Foredragsholder: Stine Thorp Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

I juni 2022 presenterte Avfall Norge og Handelens Miljøfond en veileder om forsøpling på og rundt avfallsanlegg som en del av prosjektet Nullvisjon forsøpling. Ifm. Rydd med jobben-dagen i september lanserte Avfall Norge #klartvirydder-kampanjen, som oppfordrer bransjen til å informere om hvordan de jobber mot forsøpling rundt anleggene. Avfall Norges kommunikasjonsrådgiver Stine Thorp forteller om prosjektet og kampanjen, som Avfall Norge vil bruke som en årlig holdnings- og omdømmekampanje.

09.05–09.20

Foredragsholder: Camilla Østerlie Borgersen, Planlegger, renovasjon, Trondheim kommune | Aurora Holen Student, NTNU

Camilla Østerlie Borgersen fra Trondheim kommune forteller om hvordan oppfølgingen av forsøpling er fordelt i kommunen. Hun har med seg REdu-student Aurora Holen til å fortelle om prosjektet de gjennomførte i fjor sommer, som kartla villfyllinger i Trondheim kommune.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Mari Mo

Fagleder forebygging og opprydding, Hold Norge Rent

Mari har lang erfaring fra arbeid mot forsøpling og har bred kompetanse på feltet. Fra april 2022 har hun ledet Hold Norge Rents avdeling for forebygging og opprydding. I tillegg til å være fagleder er Mari prosjektleder for Kunnskapsbasen i Hold Norge Rent og bidrar til Hold Norge Rent sitt politiske arbeid.

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Stine Thorp er kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Hun har 20 års erfaring som journalist, innholdsprodusent og kommunikasjonsrådgiver.

Camilla Østerlie Borgersen

Planlegger, renovasjon, Trondheim kommune

Camilla er utdannet i naturmiljøkjemi fra NTNU. Hun har erfaring med blant annet avfallsforvaltning i Miljødirektoratet og som miljørådgiver i COWI. Hun har siden 2013 jobbet i Trondheim kommune hvor hun tidligere jobbet med forurensnings- og miljøspørsmål, men de siste par årene som planlegger innen renovasjon.

Aurora Holen

Student, NTNU

Aurora studerer fysisk planlegging ved NTNU. I 2022 var hun REdu-intern og jobbet på prosjektet "Hageavfall: Kartlegging av villfyllinger og løsning for innsamling".