Fortsatt en mannsdominert bransje?

Gjenvinningsbransjen har lenge vært mannsdominert, men det er tegn på at noe er i ferd med å skje. Flere kvinner inntar topposisjoner og bransjens kompetanseløft, REdu, opplever overvekt av kvinneligere søkere. Bidrar økt klima- og miljøfokus til å endre balansen i bransjen?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi inviterer til digitalt frokostmøte i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Vi har invitert med oss en knippe gjester til studio for å reflektere litt rundt kvinners interesse for bransjen.

Se programfanen for mer informasjon.

Gratis deltagelse.

Tirsdag 8. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Janicke Andreassen Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Vi tar en samtale med statssekretær Janicke Andreassen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

08.45–09.00

Foredragsholder: Ingrid Therese Tjøsvold, Divisjonsdirektør, NG Vekst | Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Vi får besøk av gjester i studio for å reflektere rundt kjønnsbalansen i bransjen, egne erfaringer og hvorfor man valgte bransjen som karrierevei.

Vi får besøk av Ingrid Therese Tjøsvold, divisjonsdirektør i NG Vekst og Synnøve Bjørke, adm.dir. Romerike Avfallsforedling IKS.

09.00–09.15

Foredragsholder: Tiril Susan Bratt, Assisterende Produksjonsdirektør, NG Oslofjord | Espen Mikkelborg ,

Kompetanseløftet REdu opplever overvekt av kvinnelige søkere. Mye tyder på at bransjen blir stadig mer aktuell for nyutdannede, men gjelder det i alle deler av bransjen?

Vi skal bli bedre kjent med noen av vår yngre representanter i bransjen.

Gjester: Tiril Susan Bratt, assisterende produksjonsdirektør i NG Oslofjord og Espen Mikkelborg, leder i nettverket Unge i gjenvinningsbransjen.

09.15–09.30

Foredragsholder: Janicke Andreassen, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet | Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Hvorfor er det overvekt av kvinner eller menn i enkelte bransjer?

Samtale mellom Janicke Andreassen, statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet og Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

09.25–09.30

Avslutning og oppsummering

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen.

Janicke Andreassen

Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Ingrid Therese Tjøsvold

Divisjonsdirektør, NG Vekst

Ingrid er utdannet sivil økonom og har bakgrunn som konserndirektør i Mesta – adm dir Mesta Drift, Konserndirektør i Rieber og Sønn, adm dir i Peab Asfalt og adm dir Norge i Renonorden ifm konkursen/jobbet for boet etter konkursen. Videre har hatt Ingrid en rekke eksterne styreverv. Nå er hun divisjonsdirektør i NG Vekst, en del av Norsk Gjenvinning konsernet.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Tiril Susan Bratt

Assisterende Produksjonsdirektør, NG Oslofjord

Tiril har master i fornybar energi med fokus på avfallshåndtering fra NMBU. Hun har jobbet i Norsk Gjenvinning konsernet siden 2018 og har siden den gang hatt ulike roller i konsernet. Hun startet sin karriere som Junior Lean-koordinator og forretningsutvikler, ble deretter Økonomi- og digitaliseringsleder før hun fikk rollen som Assisterende produksjonsdirektør.

Espen Mikkelborg

Leder i nettverket Unge i Gjenvinningsbransjen.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge