Fortsatt en mannsdominert bransje?

Gjenvinningsbransjen har lenge vært mannsdominert, men det er tegn på at noe er i ferd med å skje. Flere kvinner inntar topposisjoner og bransjens kompetanseløft, REdu, opplever overvekt av kvinneligere søkere. Bidrar økt klima- og miljøfokus til å endre balansen i bransjen?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi inviterer til digitalt frokostmøte i anledning den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Vi har invitert med oss en knippe gjester til studio for å reflektere litt rundt kvinners interesse for bransjen.

Se programfanen for mer informasjon.

Gratis deltagelse.

Tirsdag 8. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Janicke Andreassen Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Vi tar en samtale med statssekretær Janicke Andreassen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

08.45–09.00

Foredragsholder: Ingrid Therese Tjøsvold, Divisjonsdirektør, NG Vekst | Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Vi får besøk av gjester i studio for å reflektere rundt kjønnsbalansen i bransjen, egne erfaringer og hvorfor man valgte bransjen som karrierevei.

Vi får besøk av Ingrid Therese Tjøsvold, divisjonsdirektør i NG Vekst og Synnøve Bjørke, adm.dir. Romerike Avfallsforedling IKS.

09.00–09.15

Foredragsholder: Tiril Susan Bratt, Fabrikksjef, Norsk Gjenvinning | Espen Mikkelborg ,

Kompetanseløftet REdu opplever overvekt av kvinnelige søkere. Mye tyder på at bransjen blir stadig mer aktuell for nyutdannede, men gjelder det i alle deler av bransjen?

Vi skal bli bedre kjent med noen av vår yngre representanter i bransjen.

Gjester: Tiril Susan Bratt, assisterende produksjonsdirektør i NG Oslofjord og Espen Mikkelborg, leder i nettverket Unge i gjenvinningsbransjen.

09.15–09.30

Foredragsholder: Janicke Andreassen, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet | Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Hvorfor er det overvekt av kvinner eller menn i enkelte bransjer?

Samtale mellom Janicke Andreassen, statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet og Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

09.25–09.30

Avslutning og oppsummering

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Janicke Andreassen

Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet

Ingrid Therese Tjøsvold

Divisjonsdirektør, NG Vekst

Ingrid er utdannet sivil økonom og har bakgrunn som konserndirektør i Mesta – adm dir Mesta Drift, Konserndirektør i Rieber og Sønn, adm dir i Peab Asfalt og adm dir Norge i Renonorden ifm konkursen/jobbet for boet etter konkursen. Videre har hatt Ingrid en rekke eksterne styreverv. Nå er hun divisjonsdirektør i NG Vekst, en del av Norsk Gjenvinning konsernet.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Tiril Susan Bratt

Fabrikksjef, Norsk Gjenvinning

Espen Mikkelborg

Leder i nettverket Unge i Gjenvinningsbransjen.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge