Forutsetninger for innovasjon i avfallslogistikk

Nye krav til kildesortering og gjenvinning øker kompleksiteten i logistikken for kommunale innsamlingsordninger. For å unngå at kostnadene og problemene øker i takt med kompleksiteten, er det behov for forskning og utvikling på feltet.

Beskrivelse
Program

Webinaret tar opp hvordan det kan legges til rette for mer innovasjon og bærekraft i innsamling og håndtering av avfall, gjennom å belyse dialog som drivkraft for innovative anskaffelser og hva som er viktige forutsetninger for en innovativ og grønn avfallslogistikk.

I november har Avfallsforsk satt av alle fredagswebinarene til tema avfallslogistikk. Følg med de kommende fredagene for mer faglig påfyll.

Webinaret er gratis.

I hele november har avfallsforsk innovativ avfallslogistikk som tema. Programmet blir som følger:

Fredag 6. november: Forutseninger for innovativ avfallslogistikk.

Fredag 13. november: Beregninger av kostnader og miljøpåvirkning fra avfallslogistikk.

Fredag 20. november: Innovasjon, digitalisering og returlogistikk.

Fredag 27. november: Innovative anskaffelser - virkemiddelapparatet.

Påmeldng:

Fredag 6. november

08.30–09.30

Introduksjon: Forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk

Av Kari-Anne Lyng, seniorforsker i NORSUS

Dialog som drivkraft for innovative anskaffelser: En studie av kommunale renovasjonsselskaper

Masteroppgave fra BI av Amira Debech og Ramin B. Maal og veileder Bente Flygansvær, Førsteamanuensis ved BI

Forutsetninger for en innovativ og grønn avfallslogistikk

Markus M. Bugge, Førsteamanuensis TIK-senteret, UiO og seniorforsker NIFU