Fossilfri avfallshåndtering

Avfalls- og gjenvinningsbransjen er på god vei mot ambiøse klimamål - også i egen drift. Hvor langt har de beste kommet?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Tema i dag handler om hva avfallsbransjen gjør for å redusere klimautslipp fra egen virksomhet. Hva er beste praksis ved ulike typer anlegg og transport?

08.35–08.45

Foredragsholder: Øystein Solevåg Daglig leder, Bingsa Gjenvinning AS

Målet er fossilfri drift - men hvordan komme dit i praksis? Hvilke investeringsbeslutninger må tas, og hvordan må beslutningene forankres for å fungere? Innlegget vil særlig ta for seg utslipp fra transport/renovasjon.

08.45–08.55

Foredragsholder: Grethe Olsbye Administrerende direktør, Sirkula IKS

Kretsløpsparken i Hamar kommune fikk i 2020 tredjeprisen i KLPS klimapris for kommunene. På Norges første kretsløpspark på Gålåsholmen i Hamar kan de besøkende levere inn gjenstander til gjenbruk og få ting reparert - på samme sted som de kan levere annet avfall. Det nye anlegget drives av gassen fra det gamle deponiet.

08.55–09.05

Foredragsholder: Linn Olsen Nordby Daglig leder i Avfall Sør,

Innlegget beskriver en gjenvinningsstasjon under prosjektering, hvor reduserte klimautslipp er en viktig faktor.

09.05–09.15

Foredragsholder: Kari Røseth Prosjektsjef, NOAH

På Engadalen i Nittedal utenfor Oslo tar NOAH imot overskuddsmasser fra ulike utbyggingsprosjekter i Oslo-regionen, samtidig som man restaurerer og sikrer landområder. Dette skal gjøres med minimale CO2-utslipp, og målet er å kutte de totale utslippene fra anlegget med 90 prosent.

09.15–09.25

Foredragsholder: Hilmar Thor Sævarsson Direktør for drift og produksjon, COO, Lindum

Hilmar Sævarsson fra Lindum presenterer systemet Linx som har ført til redusert drivstofforbruket. Det har også ført til mye mer bevissthet blant maskinførere for å unngå tomgangskjøring og redusere dieselforbruk.

09.25–09.30

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Informasjon om webinarene i november.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Øystein Solevåg

Daglig leder, Bingsa Gjenvinning AS

Øystein Solevåg har vore dagleg leiar i ÅRIM – Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS – sidan 2010. Selskapet har ansvaret for hushaldsavfall og slam frå om lag 105 000 menneske. Han er styremedlem både i AvfallNorge og i Norsk Forening for Farlig avfall, i tillegg til å vere nestleiar i Miljøagentene.

Administrerende direktør, Sirkula IKS

Foto: Kretsløpet

Linn Olsen Nordby

Daglig leder i Avfall Sør,

Daglig leder for Avfall Sør AS. Jobbet tidligere som leder for kunde og innsamling i Avfall Sør. Sterkt fokus på kundeatferd sett opp mot drift av våre løsninger - dette for å nå EU-målene om materialgjenvinning. Har tidligere jobbet mange år i diverse lederstillinger i Securitas.

Kari Røseth

Prosjektsjef, NOAH

Kari Røseth er prosjektsjef i NOAH Environment, hvor hun har jobbet siden 2014.Hun har ansvar for alle prosjekter i NOAH Environment, dvs den forretningsenheten i NOAH som jobber med ordinært og inert avfall, i tillegg til bergverk og stein. Hun er utdannet biolog.

Hilmar Thor Sævarsson

Direktør for drift og produksjon, COO, Lindum