Fra returlogistikk til målrettet ressurstransport

Hvordan flytter vi ressurser fra der avfallet oppstår til der ressursene kan utnyttes

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 10. desember

08.30–08.40

Velkommen og introduksjon

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.40–08.55

Foredragsholder: Håvard Hansgård Leder, ReSourcer

ReSourser kobler leverandører og kjøpere av bioressurser for å øke verdien av eksisterende ressurser, og skape et marked for de nye, glemte og ubrukte. De har et samarbeid med blant annet Tine, Sintef, NTNU og Invertapro.

08.55–09.10

Geminor har i de siste årene investert i logstikksentre, såkalte HUB´er, for å effektivisere logistikkflyten og skreddersy avfallsbrensel i henhold til mottakers krav. De kjøper blant annet restavfall og utvikler det til kvalitetsbrensel, før det selges videre.

09.10–09.25

Foredragsholder: Muhammad Ghous Afzal Business Development & Logistics, Oda

Oda har startet å ta med pant i retur ved levering av matvarer. Hvordan fungerer ordningen og er det mulig å utvide ordningen til flere produkttyper?

09.25–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Håvard Hansgård

Leder, ReSourcer

Etter en bachelor i agronomi og en master i entreprenørskap og innovasjon ved NMBU startet han som klima- og bærekraftsrådgiver i EY. Han ble senere rådgiver i Green House og var med å etablere Våren AS som er et aktivt utviklingsselskap for grønne løsninger, hvor han fortsatt er aktiv som partner og forretningsutvikler. Resourcer er et Våren-initiativ som ble stiftet i august 2020 og fra april 2021 har Håvard ledet ReSourcer på heltid. ReSourcer er en saas-plattform for omsetning at biologisk restråstoff.

Muhammad Ghous Afzal

Business Development & Logistics, Oda

Afzal har erfaring fra logistikkindustrien med roller innen både Operations og Business Development. Han har jobbet i flere større logistikkselskaper, før han startet i jobben i Oda. Oda er Norges største matbutikk på nett, og har som mål å bli en global aktør.