Fra sirkulær teori til praksis

Hvilke incentiver og teknologier fungerer for å redusere avfallsmengdene, få til bedre kildesortering og mer ombruk?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Pål Haugen Daglig leder, Ombrukt AS

OmBrukt er elektronikkbransjens eget system for sikker ombruk av elektroniske produkter. En egen godkjenningsordning for verksteder og butikker, en garantiordning og en sentral database sikrer god oversikt og trygghet for forbruker.

08.45–08.55

Foredragsholder: Mari Larsen Sæther, Business Developer, Carrot | Hilde Kristin Njøten Head of insights, Carrot

Avfallsrommet på kjøpesenteret er ofte et sort hull der både informasjon, ansvar og verdier går tapt. Hva skal til for å endre på dette? Carrot har vist at dersom man gjør det mulig å belønne sortering og bærekraftige valg for hver enkelt leietaker, så kan man redusere mengden restavfall til det minimale. Bli med på en fortelling om hvorfor teknologi og sporbarhet er så viktig for å skape en sirkulær økonomi. Carrot vant nylig Proptechprisen 2021 som utdeles av Smarte Byer og Coxit for "fremtredende løsninger innen teknologi, byutvikling, bærekraft og felleskap."

08.55–09.05

Foredragsholder: Charlotte Aschim Adm.dir, TotalCtrl

TotalCtrl startet i 2017 med å lage et digitalt verktøy for å bidra til å bekjempe matsvinn - samtidig som kunden kunne spare tid og penger. Dataløsningen er videreutviklet siden da - og kan brukes i butikker, hoteller , barnehager,- og i hjemmene. TotalCtrl og grunderne har vunnet en rekke priser og blitt kåret til en av Europas mest inspirerende matsvinn-changemakere av European Food Waste Innovation Network.

09.05–09.15

Foredragsholder: Petter Aaby Vebenstad, Kvalitetssjef, Plastretur | Tom Erik Mikkelsen Salgssjef gjenvunnet plast, Norsk Gjenvinning

Petter Aaby Vebenstad fra Grønt Punkt Norge presenterer pilotprosjektet de gjennomfører sammen med teknologiselskapet Empower og flere aktører i verdikjeden for plast. Tom Erik Mikkelsen fra Norsk Gjenvinning vil kommentere ut fra sin motivasjon for å delta i prosjektet.

09.15–09.25

Foredragsholder: Sofia Bystedt Senterleder, ReTuna Återbruksgalleria och konferens

ReTuna i Eskiltuna i Sverige er verdens første gjenvinningskjøpesenter. Alt som selges er resirkulert, gjenbrukt, økologisk eller bærekraftig produsert. Gamle ting blir tatt vare på og gitt nytt liv gjennom reparasjon og upcycling. Hvordan fungerer det i praksis, hvor kommersielt er det og hva er kommunens rolle?

09.25–09.30

Oppsummering og avslutning

09.30–10.00

De som har mulighet for å delta fysisk er velkommen til en kaffe og en prat i Avfall Norges lokaler i etterkant av webinaret.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Pål Haugen

Daglig leder, Ombrukt AS

Pål Haugen er daglig leder og prosjektleder i OmBrukt AS. OmBrukt AS eies av Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Mari Larsen Sæther

Business Developer, Carrot

Mari Larsen Sæther ble gründer som 16-åring da hun startet selskapet Lett på Kroken, med et ønske om å løse utfordringer knyttet til prosessen for plastinnsamling. Med et brennende engasjement for å skape teknologiske løsninger som kan endre adferd og bidra til å redusere avfallsmengden, ble hun underveis i studiene ved NHH ansatt som forretningsutvikler i avfallsteknologiselskapet Carrot. I 2021, kåret Dagens Næringsliv henne som en av 30 ledestjerner under 30 år som vil gjøre verden mer bærekraftig.

Hilde Kristin Njøten

Head of insights, Carrot

Hilde Kristin Njøten er sivilingeniør fra NTNU og har erfaring fra blant annet Orkla og Spacemaker. Hun trives godt i grensesnittet mellom data og business og startet i Carrot høsten 2021 som Head of Insights. Etter flere år i bransjer hvor mye avfall genereres er hun nå veldig motivert til å ta tak i problemet og bidra til at det som egentlig i dag er ressurser kan bevares og gjenbrukes.

Charlotte Aschim

Adm.dir, TotalCtrl

Charlotte Aschim er en av grunderne bak TotalCtrl i 2017 med teknologi som eliminerer matsvinn i hele verdikjeden. Hun er utdannet ved NMBU og har lang fartstid i blant annet matindustrien.

Petter Aaby Vebenstad

Kvalitetssjef, Plastretur

Tom Erik Mikkelsen

Salgssjef gjenvunnet plast, Norsk Gjenvinning

Tom Erik Mikkelsen har arbeidet i Norsk Gjenvinning siden 2018. er utdannet ved Handelshøyskolen BI og Høgskulen på Vestlandet.

Sofia Bystedt

Senterleder, ReTuna Återbruksgalleria och konferens

Sofia Bystedt er senterleder for kjøpesenteret ReTuna I Eskiltuna i Sverige. Hun er utdannet innen kommunikasjon, og har hatt flere stillinger innen kommunikasjon hos Eskilstuna Energi och Miljö AB som eier og driver ReTuna.