Fra sirkulært gap til sirkulære forretningsmodeller

I følge Arild Aspelund på NTNU er sirkulære forretningsmodeller både bærekraftig og lønnsomt. Men likevel skjer ikke omstillingen i så raskt tempo som man skulle tro. Hvorfor ikke - og hva er mulige metoder for denne omstillingen?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 5. november

08.30–08.35

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Webinaret er planlagt i samarbeid med RENAS.

08.35–08.50

Foredragsholder: Alexander Christiansen Daglig leder, Circular Norway

Circularity Gap Report Norway beskriver en materialstrømsanalyse for landets økonomi i 2019. Den slår fast at Norge bare er 2,4% sirkulær, men hva betyr egentlig det? Rapporten beskriver også seks scenarioer som tilsammen kan ta oss til 45,8% sirkularitet, hva betyr det i form av nye forretningsmodeller og muligheter?

08.50–09.05

Foredragsholder: Anders Magnus Løken Director, Deloitte

10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter i arbeidet fra en lineær til en sirkulær økonomi. Prinsippene innebærer blant annet å engasjere egne ansatte, lage konkrete handlingsplaner og møtes på tvers av bedrifter og bransjer for å dele både fremskritt og utfordringer.

09.05–09.20

Foredragsholder: Camilla Fledsberg Vatne CTO, Easy2You

Vatne introduserer ressursmegling som forretningsmodell og beskriver innsikter fra litteraturen om hvordan digitale og sirkulære forretningsmodeller er bygget opp.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Alexander Christiansen

Daglig leder, Circular Norway

Alexander har vært prosjektleder og medforfatter på Circularity Gap Report Norway. Han har lang erfaring med forskning, rådgivning, strategi og forretningsutvikling. Han har en mastergrad i kjemi fra Universitetet i Oslo og en Master of Technology Management (MTM) fra NTNU / MIT Sloan School of Management. Før Circular Norway var han ansatt i DNV GL hvor han jobbet med ulike prosjekter innen risikostyring, risikoanalyse og klima rettet mot næringslivet og kommuner.

Anders Magnus Løken

Director, Deloitte

Anders Magnus Løken leder bærekraft og analyse i Deloitte Risk Advisory i Norge. Han er sivilingeniør med lang erfaring i bruk av data og analyse for å forbedre styring, redusere risiko og ta bedre og mer bærekraftige beslutninger. Han arbeider med sirkulærøkonomi og produsentansvar, spesielt innen plast.

Camilla Fledsberg Vatne

CTO, Easy2You

Camilla Fledsberg Vatne er sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og CTO i Easy2You, hvor hun utvikler en plattform for bærekraftige mobilitetsløsninger. Hun har lang erfaring fra forretningsutvikling innen teknologitunge virksomheter og har tidligere vært rådgiver i Sopra Steria.