Fredagswebinar- Bruk og lagring av CO2

Avfallsforsk arrangerer ukentlig et webinar for å sette søkelyset på FoUI innen sirkulær økonomien. Denne uken er tema "Bruk og lagring av CO2".

Beskrivelse
Program

"Alt som kan lages av olje, kan lages av CO2" er tittelen på en rapport av Bergfald publisert i vår.

Webinaret starter med et innledende innlegg av Karl Kristensen i Bergald miljørådgivere. Han forteller om i hvilken grad det er mulig å lage materialer og kjemikalier som i dag produseres med fossile råstoff som kull, olje og naturgass fra CO2 isteden og hvor langt vi er kommet i denne utviklingen, og hva kan vi vente av nye løsninger i fremtiden.

Videre forteller Jannicke Gerner Bjerkås fra Fortum om deres planer for karbonlagring på Klemetsrud og Ivan Eriksen i Bergen Carbon Solutions om CO2-negativ produksjon av karbonnanofiber.

Webinaret avrundes av Johnny Stuen som forteller om hvordan utviklingen innen karbonlagring og karbonutnyttelse ligger an i resten av verden.

Webinaret er gratis.

Påmelding:

Fredag 30. oktober

08.30–09.30

CO2 som råstoff til fremstilling av materialer og kjemikalier (CCU) med Karl Kristensen i Bergfald miljørådgivere

I hvilken grad er det mulig å lage materialer og kjemikalier som i dag produseres med fossile råstoff som kull, olje og naturgass fra CO2 isteden? Hvor langt er vi kommet i denne utviklingen, og hva kan vi vente av nye løsninger i fremtiden?

Karbonfangst og lagring på Klemetsrud

Jannicke Gerner Bjerkås, Fortum

Fra CO2 til alpinski. CO2-negativ produksjon av karbonnanofiber

Ivan Eriksen, Bergen Carbon Solutions

Karbonfangst og karbonutnyttelse fra et internasjonalt perspektiv

Johnny Stuen, Oslo REG