Fremtidens matsystemer

Hvilken rolle spiller sirkulærøkonomien for fremtidig matsikkerhet? Det er stadig mer fokus på hvordan næringsstoffer sirkuleres i bioøkonomien og hvordan vi best mulig utnytter bioressurssene våre. I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan Norge jobber med sirkulær bioøkonomi.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Daniel Müller Professor, NTNU

Fosfor er en sentral byggestein for matproduksjon, men bruken er lite effektiv og det er store lekkasjer ut i naturen. I tillegg er Norge svært avhengig av import for å mette fosfor-behovet vårt. Hvordan kan man jobbe systematisk for å tette lekkasjene og bli mindre avhengig av import? Dette jobber prosjektet Mind-P med.

08.55–09.15

Foredragsholder: Edvard Pedersen Prosjekteier for BioDigSirk-prosjektet, Brønnøysundregistrene

Prosjektet BioDigSirk har nylig levert anbefalinger fra en konseptstudie på hvordan vi kan akselerere den sirkulære utnyttelsen av biologiske og tekniske ressurser i bionæringene. Dette innebærer blant annet hvordan vi kan videreutvikle og bygge ny norsk industri, der vi sørger for en bedre utnyttelse av biologiske og tekniske ressurser på en trygg og effektiv måte, til en høyest mulig verdi og samtidig sikrer at verdifulle fraksjoner går tilbake til matsystemet og andre viktige kretsløp. Denne presentasjonen vil forsøke å gi et overblikk over gjennomføringen, viktige funn og anbefalinger fra prosjektet.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Daniel Müller

Professor, NTNU

Daniel Müller har ph.d i Resource and Waste Management fra ETH Zürich og har jobbet som professor på NTNU siden 2007. Forskningen hans fokuserer på nasjonale og internasjonale materialstrømmer og hvordan dette påvirker miljø og forsyning av råvarer.

Edvard Pedersen

Prosjekteier for BioDigSirk-prosjektet, Brønnøysundregistrene

Edvard Pedersen har rollen som prosjekteier på vegne av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på en konseptvurdering for et mulig markedssystem for sirkulær økonomi i bionæringene - BioDigSirk-prosjektet. Han har lang erfaring med digital transformasjon både i privat og offentlig sektor, blant annet som leder for Altinn II-anskaffelsen og prosjektdeltaker i regjeringens forenklingsarbeid for næringslivet. Han har en Executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole (2011).