Fremtidens produsentansvar - utfordringer og muligheter

Nye EU-mål om økt materialgjevninning, en digital verden og nye aktører gjør at produsentansvaret endres og utfordres på flere måter.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Vi inviterer bransjen til en dag med innlegg og diskusjoner knyttet til EE-avfall plastemballasje og tekstiler. Ulovlig avfallshåndering, nye målepunkter, netthandel, gratispassasjerer og ressurseffektive løsninger er også på agendaen. Endringer i programmet kan forekomme.

Velkommen til Clarion Hotel The Hub den 3. februar.Deltagerliste

10.00–10.10

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Produsentansvaret er i rask utvidelse sammen med utvidelsen av den sirkulære økonmien. Nye EU-mål om økt materialgjevninning, en digital verden og nye aktører gjør at produsentansvaret kommer til å endre seg mye de kommende årene.

Avfall Norge arrangere derfor et nytt seminar i serien om produsentansvar der vi ønsker å belyse og diskutere områder som er spesielt interessante for oss her i Norge, men også utviklingen som kommer fra EU.


Vel møt

10.10–10.30

10.30–10.50

Foredragsholder: Stig Ervik Administrerende direktør, Norsirk

10.50–11.10

Foredragsholder: Vebjørn Eilertsen Miljøsjef, Elkjøp Nordic

11.10–11.20

Kaffe

11.20–11.40

Foredragsholder: Axel Heiberg-Andersen Kommunikasjonssjef, Nestlé Norge

11.40–12.00

Foredragsholder: Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

12.00–12.50

Lunsj

12.50–13.10

Foredragsholder: Jaana Røine Adm.dir, Grønt Punkt Norge AS

13.10–13.30

Hvordan sikre effektive verdikjeder med produsentansvar?

Foredragsholder: Gunhild Solberg Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

13.30–14.00

Foredragsholder: Peter Sundt Daglig leder, Sundt Consult AS

Oppdateringer fra EPRO og produsentansvaret for plast i et globalt perspektiv

Peter Sundt Produsentansvar I Et Globalt Perspektiv 03 02

14.00–14.30

Pause

14.30–14.50

14.50–15.10

Hva skjer i annenhåndsmarkedet for klær?

Foredragsholder: Frode Nilsen Sektorleder logistikk, Fretex Miljø AS

15.10–15.20

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

15.20–15.30

Oppsummering og avslutning

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Stig Ervik

Administrerende direktør, Norsirk

Vebjørn Eilertsen

Miljøsjef, Elkjøp Nordic

Axel Heiberg-Andersen

Kommunikasjonssjef, Nestlé Norge

Axel representerer Nestlé som er verdens største mat- og drikkevareselskap. Hver dag spises og drikkes mer enn én milliard Nestlé-produkter.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Jaana Røine

Adm.dir, Grønt Punkt Norge AS

Gunhild Solberg

Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

Peter Sundt

Daglig leder, Sundt Consult AS

Peter Sundt har lang erfaring innenfor plast og tema utvidet produsentansvar. Han ledet og bygget opp Plastretur i perioden 1996-2005, dernest var han partner i Mepex frem til 2021. Siden har han jobbet gjennom eget konsulentselskap. Peter har hele tiden jobbet internasjonalt, blant annet som styremedlem og senere generalsekretær for EPRO, et nettverk med om lag 25 Plastreturselskap i Europa og globalt for deling av best practice. Han har også jobbet mye med tema mikroplast, forsøpling og bæreposer og var også første styreleder i HMF.

Frode Nilsen

Sektorleder logistikk, Fretex Miljø AS

Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, Oslo Metropolitan University - SIFO

Ingun er spesielt opptatt av problemer knyttet til miljø, demokrati og helse og hvordan forståelse for klær kan bidra i slike debatter. Hun er også opptatt av forholdet mellom tekniske, sosiale og historiske innfallsvinkler til tekstiler og dermed også av tverrfaglighet og nye metoder. Hun arbeider for tiden med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær (hentet fra Oslo Met sine sider)