Lukk søk

Fremtidens produsentansvar - utfordringer og muligheter

Nye EU-mål om økt materialgjevninning, en digital verden og nye aktører gjør at produsentansvaret endres og utfordres på flere måter.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Vi inviterer bransjen til en dag med innlegg og diskusjoner knyttet til EE-avfall plastemballasje og tekstiler. Ulovlig avfallshåndering, nye målepunkter, netthandel, gratispassasjerer og ressurseffektive løsninger er også på agendaen. Endringer i programmet kan forekomme.

Velkommen til Clarion Hotel The Hub den 3. februar.

Mer informasjon om seminaret kommer!

10.00–10.10

Foredragsholder: Nancy Strand Administrerende direktør, Avfall Norge

Produsentansvaret er i rask utvidelse sammen med utvidelsen av den sirkulære økonmien. Nye EU-mål om økt materialgjevninning, en digital verden og nye aktører gjør at produsentansvaret kommer til å endre seg mye de kommende årene.

Avfall Norge arrangere derfor et nytt seminar i serien om produsentansvar der vi ønsker å belyse og diskutere områder som er spesielt interessante for oss her i Norge, men også utviklingen som kommer fra EU.


Vel møt

10.10–10.30

Siste nytt om produsentansvar fra EU

Foredragsholder: Paal Frisvold Rådgiver EU, Avfall Norge

10.30–10.50

Fremtidens drivere i produsentansvar for plastemballasje

Foredragsholder: Stig Ervik Adm dir, Norsirk

10.50–11.10

Slik tar Elkjøp produsentansvar for EE-avfall

Foredragsholder: Vebjørn Eilertsen Miljøsjef , Elkjøp Nordic

11.10–11.20

Kaffe

11.20–11.40

Hvordan tar Nestle ansvar i egen verdikjede for plast?

Foredragsholder: Axel Heiberg-Andersen Kommunikasjonssjef, Neste Norge

11.40–12.00

Hva tenker ROAF om produsentansvar og økt materialgjenvinning? v/Synnøve Bjørke

Foredragsholder: Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

12.00–12.50

Lunsj

12.50–13.10

Netthandel og gratispassasjer

Foredragsholder: Jaana Røine Adm.dir, Grønt Punkt Norge AS

13.10–13.30

Hvordan sikre effektive verdikjeder med produsentansvar?

Foredragsholder: Gunhild Solberg Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

13.30–14.00

Modereres av Avfall Norge. Det vil bli muligheter for å stille spørsmål fra salen

14.00–14.20

Hvorfor setter EU tekstiler på dagsorden i Circular Economy 2.0

14.20–14.40

Hva skjer i annenhåndsmarkedet for klær? v/Fretex

14.40–15.00

Hva er utfordringen med klærne våre?

Foredragsholder: Ingun Grimstad Klepp Senior forsker , Forbruksforskningsinstituttet SIFO

15.00–15.30

TBA

15.30–15.45

Oppsummering og avslutning

Nancy Strand

Administrerende direktør, Avfall Norge

Nancy ønsker velkommen til konferansen og vil fasilitere samtalen tirsdag ettermiddag, "Marked"-parallellen onsdag og samtalen om Nordiske refleksjoner onsdag ettermiddag.

Rådgiver EU, Avfall Norge

BeskrivelsePaal Johan Frisvold er en norsk organisasjonsmann bosatt i Brussel siden 1997. Frisvold var leder av Europabevegelsen i Norge 2009–2013. Frisvold arbeidet for miljøstiftelsen Bellona i Brussel 2005-2013, og var arbeidende styreleder i Bellona Europa

Stig Ervik

Adm dir, Norsirk

Vebjørn Eilertsen

Miljøsjef , Elkjøp Nordic

Axel Heiberg-Andersen

Kommunikasjonssjef, Neste Norge

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Jaana Røine

Adm.dir, Grønt Punkt Norge AS

Gunhild Solberg

Kommunikasjons- og markedssjef, Sirkel Glass AS

Senior forsker , Forbruksforskningsinstituttet SIFO

BeskrivelseIngun Grimstad Klepp er en norsk etnolog som er ansatt ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, hvor hun forsker særlig på forbruk av klær og tekstiler, husarbeid og fritid