Fremtidens transportløsninger

Hvordan kan man planlegge gode logistikkløsninger i en helt ny bydel,- og hvordan kan det offentlige gå foran i å planlegge klima- og miljøeffektive transportløsninger?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og introduksjon

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–09.00

Foredragsholder: Tor Gausemel Kristensen Prosjektleder, CityLoops

CityLoops er et Horizon 2020-finansiert forskningsprosjekt som utvikler og bruker teknologi for bærekraft. I dette innlegget vil det være fokus på hvordan man kan bruke data og digital tvilling for å skaffe informasjon om og skape beslutningsgrunnlag for logistikkplanlegging i en by.

09.00–09.20

Krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Tor Gausemel Kristensen

Prosjektleder, CityLoops

Tor Gausemel Kristensen er prosjektleder for næring- og utviklingsprosjekter i Bodø kommune.