Arskonferansen 2024 banner mobile

UTSATT: Frokostmøte - EU's nye handlingsplan for sirkulær økonomi

På bakgrunn av Corona-viruset er frokostmøtet utsatt. Påmeldte deltakere får informasjon om endringene når det er klart.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

NB! Arrangementet er utsatt, tentativt til høsten.
Avfall Norge inviterer til frokostmøte den 20. mars for å analysere EU-kommisjonens nye handlingsplan for sirkulærøkonomi som legges frem uken før. Som en del av EUs Green Deal, legger Kommisjonen frem nye målsetninger og redskap for at produkter og materialer skal innsamles, ombrukes og gjenvinnes. Handlingsplanen trekker inn nye digitale grep og ønsker å involvere europeisk industri til å endre produksjonen av produkter de setter på markedet.

Handlingsplanen vil legge et viktig premiss for Regjeringens egen sirkulær strategi som er planlagt fremlagt 20. desember i år. Fredag 20. mars inviterer Avfall Norge til frokostmøte om den nye handlingsplanen. Paal Frisvold vil lede møtet.

Den lekkede versjonen av handlingsplanen finner du her og her er vårt sammendrag av den.

Fredag 20. mars

08.00–08.15

Frokost og kaffe

08.15–08.30

Innledning ved/ Paal Frisvold

Foredragsholder: Paal Frisvold EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

08.30–09.00

Panelsamtale

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

09.00–09.15

Oppsummering

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge