Lukk søk

Frokostmøte: PReP2020 Innovasjonsprogram for plast

Avfall Norge og Avfallsforsk inviterer sammen med Handelens Miljøfond til frokostmøte i forbindelse med utlysningen av et nytt innovasjonsprogram for plast i regi av Avfallsforsk og Handelens Miljøfond med til sammen 5 millioner kroner i potten. Utlysningen ble gjort 6. desember 2019 og søknadsfristen er 20. januar 2020.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Utlysningen søke etter innovasjonsprosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for. Dette kan være prosjekter som hever kvaliteten på sluttproduktet gjennom forbedringer av kritiske prosesser i verdikjeden, eller prosjekter som utvikler og / eller piloterer alternativer til plast. Prosjektene må vektlegge samarbeid og ha tilknytning til aktører i avfallsbransjen.

Faglig program kl 8.30 - 10.

Enkel frokost og kaffe fra 8.15

Sted: Avfall Norge

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig.

Frokostmøtet blir streamet. Lenke legges ut på Avfall Norges Facebookside - se også Facebook arrangementssiden.

Her finner du utlysningen av PReP2020 med kriterier for søknader og prosjektene.

Her finner du presentasjonene fra frokostmøtet

Torsdag 9. januar

08.30–08.35

Velkommen til Avfall Norge

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Sjur Kvifte Nesheim Analytiker miljø og samfunn, Handelens Miljøfond

Behov for mer innovasjon rundt plastgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer i en sirkulær økonomi.

08.45–09.00

Foredragsholder: Jens W. Måge Fagrådgiver, Avfall Norge
  • Kriterier i utlysningen, informasjon om krav til søker, søknader og søknadsprosessen.

09.00–09.30

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex

Hvilke plastavfallsstrømmer snakker vi egentlig om og hvor i verdikjeden er utfordringene? Mepex holder på å avslutte et forprosjekt for en materialstrømsanalyse for plast på oppdrag fra Handelens Miljøfond.

09.30–10.00

Spørsmål, svar og mingling

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Cecilie har lang fartstid i bransjen og bl.a vært leder av gjenvinningsutvalget i Norsk industri, miljørådgiver i diverse konsulentselskaper og jobbet i ulike roller i Ragn-Sells. Hun kommer fra stillingen som næringspolitisk direktør i Avfall Norge.

Sjur Kvifte Nesheim

Analytiker miljø og samfunn, Handelens Miljøfond

Jens W. Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex