Arskonferansen 2024 banner mobile

Frokostmøte: PReP2020 Innovasjonsprogram for plast

Avfall Norge og Avfallsforsk inviterer sammen med Handelens Miljøfond til frokostmøte i forbindelse med utlysningen av et nytt innovasjonsprogram for plast i regi av Avfallsforsk og Handelens Miljøfond med til sammen 5 millioner kroner i potten. Utlysningen ble gjort 6. desember 2019 og søknadsfristen er 20. januar 2020.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Utlysningen søke etter innovasjonsprosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for. Dette kan være prosjekter som hever kvaliteten på sluttproduktet gjennom forbedringer av kritiske prosesser i verdikjeden, eller prosjekter som utvikler og / eller piloterer alternativer til plast. Prosjektene må vektlegge samarbeid og ha tilknytning til aktører i avfallsbransjen.

Faglig program kl 8.30 - 10.

Enkel frokost og kaffe fra 8.15

Sted: Avfall Norge

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig.

Frokostmøtet blir streamet. Lenke legges ut på Avfall Norges Facebookside - se også Facebook arrangementssiden.

Her finner du utlysningen av PReP2020 med kriterier for søknader og prosjektene.

Her finner du presentasjonene fra frokostmøtet

Torsdag 9. januar

08.30–08.35

Velkommen til Avfall Norge

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Sjur Kvifte Nesheim Analytiker miljø og samfunn, Handelens Miljøfond

Behov for mer innovasjon rundt plastgjenvinning og bruk av resirkulerte råvarer i en sirkulær økonomi.

08.45–09.00

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge
  • Kriterier i utlysningen, informasjon om krav til søker, søknader og søknadsprosessen.

09.00–09.30

Foredragsholder: Frode Syversen Daglig leder, Mepex

Hvilke plastavfallsstrømmer snakker vi egentlig om og hvor i verdikjeden er utfordringene? Mepex holder på å avslutte et forprosjekt for en materialstrømsanalyse for plast på oppdrag fra Handelens Miljøfond.

09.30–10.00

Spørsmål, svar og mingling

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Sjur Kvifte Nesheim

Analytiker miljø og samfunn, Handelens Miljøfond

Sjur Kvifte Nesheim arbeider i Handelens Miljøfond med å forstå plastproblemene, og hvordan fondet kan bidra til å løse disse problemene.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Frode Syversen

Daglig leder, Mepex

Frode Syversen har vært rådgiver i Mepex de 30 siste årene og daglig leder fra 2005. Han har en bred og allsidig kompetanse innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Har vært med på en rekke nasjonale utredninger knyttet til utvikling av rammebetingelser for avfallsbransjen for myndigheter og organisasjoner. Har erfaring med bl.a. avfallsstrategier og -planer, analyser av verdikjeder, miljøanalyser, produsentansvar og innkjøpsprosesser.