Arskonferansen 2024 banner mobile

Frokostmøte om obligatorisk sortering av plast og matavfall

Snart blir det obligatorisk å kildesortere plast og matavfall i husholdning og næring.

Beskrivelse
Program

Før jul oversendte Miljødirektoratet forslag til ny forskrift for obligatorisk utsortering av plast og matavfall til Klima- og miljødepartementet. Forskriften innebærer at både husholdning og næringsliv må innføre sortering av plast og matavfall

Hva innebærer egentlig forslaget? Hvilke krav blir satt, hva betyr dette for de ulike aktørene, og hvordan kan avfalls- og gjenvinningsbransjen kan bidra til å finne effektive løsninger?


Program

0800 Dørene åpnes og frokost serveres

0830 Innledning v/ administrerende direktør Nancy Strand

0840 Hva er det nye forslaget til forskrift, og hvordan følges det opp? Marianne Reime Miljødir.

0850 Vår vurdering av kostnader, nødvendige investeringer og kommunikasjonstiltak.: v/ Elise Narum Amland eller Frode Syversen v/ Mepex

0900 Alternativt forslag til modell for innføring av obligatorisk utsortering v/ Avfall Norge Jens Måge

0910 Slik bør Norge kildesortere, nytt prosjekt i Avfall Norge v/ Mona Nordhammer Sæther

0920 Slik skal vi innføre sortering på alle skoler og i kommunale bygg: Tone Bye Moen i Bærum kommune

0930 Paneldebatt med spørsmål fra salen. Ledet av Olaf Brastad, Bellona.

0950 Avslutning

Torsdag 9. mai

08.00–10.00

0800: Dørene åpnes og frokost serveres

0830: Innledning v/ administrerende direktør Nancy Strand

0840: Hva er det nye forslaget til forskrift, og hvordan følges det opp? Marianne Reime Miljødir.

0850: Vår vurdering av kostnader, nødvendige investeringer og kommunikasjonstiltak.: v/ Elise Narum Amland eller Frode Syversen v/ Mepex

0900: Alternativt forslag til modell for innføring av obligatorisk utsortering v/ Avfall Norge Jens Måge

0910: Slik bør Norge kildesortere, nytt prosjekt i Avfall Norge v/ Mona Nordhammer Sæther

0920: Slik skal vi innføre sortering på alle skoler og i kommunale bygg: Tone Bye Moen i Bærum kommune

0930: Paneldebatt med spørsmål fra salen. Ledet av Olaf Brastad, Bellona.

0950: Avslutning